66 dagar in i året, över 111 aktiviteter arrangerade

66 dagar in i året, över 111 aktiviteter arrangerade

All lov och pris tillhör Gud, världarnas herre.

66 dagar in i året (ca 10 veckor) så har SMFR arrangerar över 111 aktiviteter det motsvarar ca 11 aktiviteter i veckan och givit en prognosticerad verksamhetsökning med över 25% 📈från föregående år för 2019 (där vi totalt arrangerade 462 aktiviteter för verksamhetsår 2018).

Dessa aktiviteter har skett i Skåne län, Stockholms län, Uppsala län, Västra Götalands län, Östergötlands län, Jönköpings län och Södermanlands län i någon av SMFRs 26 olika lokalavdelningar.

Vissa aktiviteter har haft väldigt många deltagare, andra har haft ganska få.

Aktiviteterna har utgått från SMFRs 16 verksamhetsområden och blivit saker som arabiska, islamisk teologi, koranstudier, hjärt- och lungräddning, bloddonation, om Uighurerna i Kina, läxhjälp, situationen i Palestina, organisationslära, ledarskap, verksamhetsplansutbildning, idrottsaktiviteter, kost och hälsa, Islamisk epistomologi, världsbilder, tjejkvällar/killkvällar, att skriva masteruppsats, presentation av forskning, pysselkväll för barn och en massa årsmöten.

Under denna period har SMFR haft över 1000 deltagare där majoriteten av deltagarna varit återkommande personer.

Det huvudsakliga i SMFRs verksamhet är att våra ledare utvecklas som personer genom SMFR där de får bygger erfarenhet, genomgår utbildningar, får mentorskap, lär sig arbeta efter professionella rutiner/mallar och bygga upp disciplin.

SMFR försöker genom vårt system bygga upp individer i det vi kallar för 4K: Kunskap, Karaktär, Kompetens och Kapacitet.

Personlig utveckling i SMFR sker genom ett system där våra ledare förväntas ta ansvar för, planera, göra och utveckla regelbunden SMFR verksamhet, genomgår våra utbildningar (som är relaterad till att de är verksamma) och får tillträde till mentorskap (som bygger på att de är verksamma).

De verksamma ledarna i SMFR förväntas genom sin verksamhet bidra till olika former av samhällsnytta i samhället utifrån en islamisk världsbild.

SMFR har idag 18 valda kvinnliga ordföranden av totalt 36 valda ordföranden – där 1 av 2 förbundsordföranden, 3 av 7 regionsordföranden och 14 av 26 lokalavdelningsordföranden är kvinnor.

I SMFR är vi stolta över våra kvinnor och män och vi uppskattar deras engagemang runtom i landet.

Tillsammans har vi genom våra intentioner, ansträngningar och böner fått vara med om att bygga upp Sveriges snabbast växande muslimska rörelse – vår ambition är att det också ska få alltmer genomslag i samhället genom ökat deltagande och engagemang till att vara med och lösa olika samhällsutmaningar tillsammans med andra goda krafter inom olika verksamhetsområden.

Vi ber Gud om att välsigna och vägleda alla goda krafter och öka oss i kunskap 🤲🏽