Profetens ﷺ matvanor

Profetens ﷺ matvanor

Assalam aleikum/Fredliga hälsningar!

Ramadan är Alhamdulillah här och vi välkomnar er att lära känna vår ärade profets matvanor, må Guds frid vara över honom.

Föreläsningen hålls av ustadh Amir Dabboussi och kommer att behandla vilken mat som är sunnah och vilken etikett som profeten ﷺ hade när han åt. Genom att lära oss om profetens matvanor kan vi in sha Allah få en bättre förståelse av hur vi kan äta utifrån profetiska drag och öka vår medvetenhet kring ätandets spirituella dimensioner. Vi hoppas att föreläsningen bidrar till ökad kunskap och inspiration i vår strävan att följa i profetens fotspår ﷺ.

Må Allah acceptera vår fasta och goda gärningar!

– 𝑈𝑠𝑡𝑎𝑑ℎ 𝐴𝑚𝑖𝑟 𝐷𝑎𝑏𝑏𝑜𝑢𝑠𝑠𝑖 är förbundsordförande för Muslimska Fredsrörelsen och har sedan 2015 studerat islamiska vetenskaper hos Sheikh Salahuddin Barakat vid Islamakademin. Han har även rest till Malaysia, Turkiet och Tunisien för att fördjupa sig inom sina islamstudier. Idag studerar han ett fördjupande distansprogram hos Fayda Institute.

Datum: Torsdag, 7 april
Tid: 17:00-18.30
Plats: Zoom