Hur förståelsen av Islamisk världsbild förvandlade träningen till Gudsdyrkan

Hur förståelsen av Islamisk världsbild förvandlade träningen till Gudsdyrkan

Reportage med regionsordförande Umed sultanov

Namn: Umed Sultanov

Ålder: 27

Bosatt: Stockholm

Gillar: Träna

Ogillar: Vitt socker

Roll i Muslimska Fredsrörelsen: Stockholms regionordförande 

En fredagkväll på söder i Kansliet träffar vi Umed Sultanov som är regionordförande för Muslimska Fredsrörelsen Stockholm. Vi inleder samtalet med Fatiha och sedan börjar Umed berätta om sin intressanta livsresa och sina ambitioner. Aktiva medlemmar inom Muslimska Fredsrörelsen känner till honom som den motiverade tränings- och hälsointresserade brodern, men även som Coach Umed. Bakom detta finner vi också en person med stort intresse för personlig utveckling och livets större mening. Vid frågan “vem är Umed” stannar han till lite fundersamt och börjar berätta att om samma fråga ställdes för 10 år sedan så hade han nog ha svarat att Umed var en förvirrad kille som inte visste vad han ville med livet. Liksom många andra hans jämnåriga var han upptagen med sådant som upptar ungdomarnas uppmärksamhet, tid och energi. Sådant som många gånger inte låter en att fundera och reflektera kring livets stora frågor.

”Han menar att genom att fördjupa sig själv i frågor om hälsa och kost kan han hjälpa andra att uppnå deras kost och träningsmål.”

För Umed är ett liv där Gud är i centrum viktigt. Syftet med livet för honom är att uppnå Guds Nöjdhet, Barmhärtighet och Nåd. Denna vision försöker han också införliva genom sitt yrke och vardagsliv. Han berättar entusiastiskt att han efter att ha utbildat sig vid Lillsved folkhögskola, börjat jobba som hälsocoach och personlig tränare, vilket han fortfarande gör. Umed hade redan som 6 åring ett sportintresse, då var det fotboll, men med åren gick det över till bodybuilding och styrketräning. Som ung fotbollsspelare insåg han en viktig insikt som kommit att prägla hans förhållande till träning, nämligen vikten av personlig insats och betydelsen av disciplin i livet. När han fortsätter berätta om sitt arbete, syns det på honom att han finner stort glädje i att hjälpa andra i deras hälsoresa. Han menar att genom att fördjupa sig själv i frågor om hälsa och kost kan han hjälpa andra att uppnå deras kost och träningsmål. Det hinner bli mörkt ute när jag frågar honom hur hans arbete går ihop med hans större syfte:

-”Det här gör resan mer meningsfull och spännande. Min vision är att komma till Allah och att uppleva Honom och uppnå Hans Barmhärtighet och Nåd. Men för att nå den visionen måste jag anstränga mig för att göra olika saker I livet som just hjälper mig dit. Att anstränga sig för andras välmående, välbefinnande och hälsa, det är någonting som jag anser är väldigt viktigt.”

”Min vision är att komma till Allah och att uppleva Honom och uppnå Hans Barmhärtighet och Nåd”

Detta är en av drivkrafterna till varför Umed är så engagerad och motiverad när det kommer till att hjälpa människor. Vidare menar han att bättre mående leder till att en individ orkar att göra aktiva och medvetna val. När man inte mår bra blir det inte lika roligt att göra saker, det blir t.o.m. svårare att närma sig Gud med glädje. När man upplever nedstämdhet, har en stressig livsstil och andra distraktioner hindrar det en från att tänka klart. Genom att träna rätt finner man välmående och blir klar i sinnet, som därmed är en förutsättning till att orka mer och tänka klart.

 

Umeds starkaste intresse är träning. Detta anser han även vara ett medel för att närma sig Gud. För Umed blir hans arbete en form av Ibadah (dyrkan), utöver hans personliga böner och andra former av dhikr (Gudsåminnelser).  Umed har verkligen kommit en lång bit på livets resa med djupa insikter och funnit en djupare förståelse om livets mening samt hur han ska närma sig Gud genom allt han gör.

I nästa del kommer vi berätta om Umeds personliga och andliga resa med SMFR. Vi kommer även få bekanta oss med var Umed inhämtar motivationen ifrån samt Coachens tips och mycket mer. Så häng med, det blir bara ännu mer spännande!

Skriven av Sabbontu Idris och Owais Syed