Förbundsstämman 2019

Förbundsstämman 2019

Under den gångna helgen höll SMFR förbundsstämma i Sigtuna. Det blev genomgång av bl a verksamhetsberättelsen från 2018 som var ett positivt verksamhetsår ur många aspekter och vi såg en utökad verksamhet inte minst i form av aktiviteter och etablerandet av flera nya lokalavdelningar och en ny region. Ett par inkomna motioner behandlades med flera engagerade ombud. Utöver förbundsstämman arrangerades även flera utbildningspass i bl a islamisk världsbild och positiv aktivism samt verksamhetsplanering i regionerna och lokalavdelningarna

Det blev tidiga dagar med nattbön före gryningsbön samt långa och fullspäckade dagar med givande innehåll både teoretiskt och praktiskt. Helgen innehöll förstås som vanligt även en hel del andlighet och gemenskap.

Vi vill gratulera Amir Dabboussi och Shaimaa Abdelhady till fortsatt förtroende som förbundsordföranden. Likaså till Abdulaziz SalehSara YounesFardous El-SakkaAbdelrahman Asad och Hamdi Abdulkadir Osman som styrelseledamöten. Stort grattis också till Tuba Tezcan som vi välkomnar som ny förbundsstyrelseledamot. Vi ber Gud att stärka och välsigna vår förbundsstyrelse i deras framtida ansträngningar och arbete för att organisationen ska bli ännu mer gudsmedveten och nyttogörande.

I sedvanlig ordning delades även ledarskapspriset till två personer som gjort ett extra gott arbete under det föregångna året. Priset gick till Ibrahim Pohniluemaeh och Raja Mohammed Ali som båda har tagit stora steg i sin utveckling under 2018. Stort grattis och må Gud belöna er för ert arbete och välsigna ert fortsatta engagemang!