Vilken värld vill du leva i?

Interna styrdokument

Vår vision

Svenska muslimer för fred och rättvisa arbetar för att bli en av de främsta organisationerna i Sverige och Europa inom freds- och säkerhetsfrämjande på global basis grundad på islamiska principer, rättvisa och mänskliga rättigheter samt att islam ska fortsätta vara en naturlig del av Europas kulturarv

Hur vi jobbar

SMFR arbetar med att bygga upp trygga människor med en stabil kunskapsgrund inom islamisk världsbild.

SMFR verkar genom att organisera människor mot gemensamt beslutade mål som vi sedan bryter ner till tydliga uppgifter.  Därefter tar vi fram tydliga instruktioner för  för att sänka trösklarna till att kunna bidra och inkludera fler i arbetet samtidigt som vi låter folk att stegvis bygga upp sin erfarenhet och kompetens.


Vad vi Gör

  • Vi utbildar
  • Vi organiserar
  • Vi påverkar