Vilken värld vill du leva i?

Verksamhet

SMFR har lokala grupper i bland annat Malmö, Göteborg, Umeå, Botkyrka, Borlänge, Uppsala, Järva, Norra Stockholm och Stockholms stad. SMFR hade även startat verksamhet i Frankrike där en lokalgrupp är verksam i Paris som dock i dag är inaktiv. I Egypten har unga fredsaktivister arbetat tillsammans med SMFR under den arabiska våren och blivit inspirerade att starta något liknande.

Den muslimska fredsrörelsen har även arbetat för att stötta olika etniska organisationer. Organisationen består av personer med etnisk bakgrund från olika länder såsom Somalia, Bosnien, Eritrea, Malaysia, Sverige, Palestina, Afghanistan, Irak, Egypten, Tunisien, Turkiet, Etiopien, Pakistan m.fl. SMFR anordnar utbildningar och seminarier, samt bedriver gräsrotsarbete och projektverksamhet. SMFR har även samarbete med näringslivet och har mentorer från bland annat Volvo, Sats, Handelsbanken, Adidas, Eriksson m.fl.

Några projekt som SMFR har genomfört är bland annat ”Hörru jag är också svensk!”, ”Great Debaters” ledarskapsutbildningar, samarbetsprojektet med kristna fredsrörelsen ”Salaams vänner”, ”Islamofobiprojektet – vägen från Srebrenica”, barnhemsprojekt i Egypten, insamlingar till Pakistan och Palestinaprojekt. SMFR är också med och anordnar Medborgarexpo i kistamässan med över 6000 besökare samt Pakistangalor för att uppmärksamma situationen i Pakistan. De har även anordnat ett flertal workshops, arrangerat debatter och seminarier liksom internationella utbildningar.

Under Ramadan 2011 anordnade SMFR ett ramadanbord i riksdagen med riksdagsledamöterna Caroline Szyber (KD) och Mehmet Kaplan (MP) som värdar. Civil- och samfundsministern Stefan Attefall (KD) närvarade och höll tal om religionen som en positiv kraft i samhället. Han informerade sedan om en höjning av stödet till trossamfund.. SMFR har anordnat Ramadanbord i Stockholm sedan 2010. Under 2011 anordnades även ett gemensamt påskbord med Kristna Fredsrörelsen.


Opinionsarbete

Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa har även varit aktiv i samband med den arabiska revolutionen och anordnat flertal demonstrationer (Tunisien, Egypten, Libyen mfl) till förmån för demokratikampen i mellanöstern SMFR är en aktiv del av nätverket Ship to Gaza och anordnade demonstrationer i Göteborg och i Stockholm i samband med Israels insats mot Gaza-flottiljen med bistånd till palestinier på Gazaremsan. Organisationen säger sig även tydligt ta avstånd från våld och diverse orättvisor.

Svenska muslimer för fred och rättvisa har offentligt kritiserat regeringens handlingsplan mot våldsbejakande extremism och bland annat sagt ”Det är djupt problematiskt. Risken är stor att det faktiskt ger ett fritt spelrum för rasistiska föreställningar liksom ett angiverisamhälle när lekmän, var och en med sin definition på radikalisering, ska samverka och flagga för unga människor som uppfattas ”befinna sig i riskzonen””. SMFR har kritiserat kriget mot terrorismen. De har även ifrågasatt begreppet ”islamist”. Svenska muslimer för fred och rättvisa har även drivit frågan om strukturell diskriminering och kritiserat medias skildring av muslimer. Svenska muslimer för fred och rättvisa har uttalat sig om rätten till utbildning även för dem som bär burka försvarat etniska och religiösa organisationer,

Svenska muslimer för fred och rättvisa har vid flera tillfällen kritiserat Sverigedemokraterna för deras främlingsfientlighet och uttalade islamofobi. Sommaren 2012 anordnade SMFR en manifestation för religionsfrihet med ett flertal kristna organisationer genom bön under Almedalsveckan. De har även aktivt jobbat ihop med Kristna Fredsrörelsen och bjudit in ”the imam and the pastor” för att tala om försoning och fred. Svenska muslimer för fred och rättvisa har kritiserat svensk vapenexport ett flertal gånger och jobbat ihop med bland annat Svenska freds- och skiljedomsföreningen samt Kristna Fredsrörelsen. Svenska muslimer för fred och rättvisa har tagit avstånd fråns mäns våld mot kvinnor. De har också drivit frågan om högre krav på imamer samt en manifestation i Lund där en flicka blivit misshandlad för att hon bar sjal.

Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa anordnade och samlade till en stor manifestation på Sergels torg mot våld och för sammanhållning i sambamd med Bombdådet i Stockholm 2010 och lyckades samla organisationer från det civila samhället inom 24 timmar efter självmordsbombningen den 11 december och lyckades bli uppmärksammad i världspressen. Lokalavdelningarna i Malmö och Göteborg anordnade motsvarande manifestationer dagen efter. Under 2011 var Svenska muslimer för fred och rättvisa först ut att anordna en ljusmanifestation utanför Norges ambassad för att visa sitt stöd till det norska folket. Svenska muslimer för fred och rättvisa anordnade flera manifestationer mot våld i Botkyrka efter mordet på Seedy Rahma. Svenska muslimer för fred och rättvisa anordnade en manifestation då lasermannen terroriserade Malmö.


Samarbeten

Svenska muslimer för fred och rättvisa samverkar med bland annat Kvinna till kvinna, Internationella Kvinnor för Fred och Frihet, Kristna Fredsrörelsen, Svenska Freds och Skiljedomsföreningen m.fl. SMFR samarbetar även med olika företag, politiker och organisationer inom och utanför Sverige. Bland organisationer i Sverige återfinns bland annat Sensus, Kristna Freds, Svenska Freds, Svenska scoutförbundet, Kista folkhögskola och olika etniska organisationer. Svenska muslimer för fred och rättvisa har varit drivande i att starta igång och forma kampanjen One Sweden som officiellt startades under medborgarexpo tillsammans med Kista folkhögskola.

Svenska muslimer för fred och rättvisa har även arbetat aktivt med att samla ihop och ena olika muslimska organisationer och företrädare i Sverige och har uppmuntrat till ökad samverkan och samarbete samt faciliterat samtal mellan olika representanter för att kunna bygga upp ett starkt muslimskt civilsamhälle. I början av april var SMFR:s förbundsordförande Yasri Khan med och anordnade en heldags seminarium iriksdagen med representanter från olika muslimska organisationer och intellektuella tillsammans med Islamiska förbundets ordförande Omar Mustafa, och Fatima Dubbakil från Muslimska mänskliga rättighetskomittén, Helena Benouda ordförande från Sveriges muslimska råd och Temmam Asbai ordförande för Ibn Rushd studieförbund. Temat för seminariet var att ge kontext till den växande islamofobin samt hur muslimska organisationer ska kunna samverka mer koordinerat för att motverka den.


Medlemskap

Svenska muslimer för fred och rättvisa är medlem i:


Våra ordföranden

 

Översikt

Svenska muslimer för fred och rättvisa har sitt säte i Stockholm och sitt förbundskansli på Skanstull (tidigare Kista). SMFR anger att de har ca 1 500 medlemmar fördelade på ett 10-tal lokalavdelningar över hela Sverige och uppger att de är en självständig fredsorganisation som skall vara öppen för alla som vill arbeta för fred i enlighet medislams budskap. Svenska muslimer för fred och rättvisa arbetar för att bli en av de främsta organisationerna i Sverige och Europa inom freds- och säkerhetsfrämjande. Visionen är grundad på rättvisa, islamiska principer och mänskliga rättigheter samt att islam ska fortsätta vara en naturlig del av Europas kulturarv. År 2010 omorganiserades Svenska muslimer för fred och rättvisa från grunden med ett helt nytt koncept, arbetsmetod, fokus och strategi.


Historia 

För att främja och utveckla en fredskultur bland muslimer och icke-muslimer startades 2006 ett treårigt fredsprojekt av studieförbunden Ibn Rushd och Sensus med namnet ”Att främja islamisk fredskultur”. Projektet har väckt intresse och skapat ett stort engagemang bland svenska unga muslimer. Projektet har fått till resultat att det idag finns 100 utbildade fredsagenter, en bok, Salam, om muslimsk fredskultur och att Sveriges första muslimska fredsrörelse, Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa, bildades.

Svenska muslimer för fred och rättvisa konstituerades med Mehmet Kaplan (ordförande för Sveriges Unga Muslimer 2000–2002 och riksdagsledamot för Miljöpartiet) ochBarlin Nur (Ordförande för Sveriges Unga Muslimer 2004–2008) som mötesordförande 16 mars 2008 i Kista Science Tower. Nejat Jaffer valdes till föreningens första ordförande. Organisationens första period var enormt skakig och ledde till att flera personer hoppade av pga för stora meningskiljaktigheter. Verksamheten hade till en början svårt att få ihop till styrelsemöten. 

———

SMFR:s andra ordförande Anna Waara lyckades föra SMFR in i samhällsdebatten för första gången i riksmedia och var en av de första som tog debatten med Sverigedemokraterna samt initierade samverkan med Kristna Fredsrörelsen. Anna Waara fick organisationen att kunna samlas för att ha möten igen och lyckades att driva projektet hörru – jag är också svensk.

———

Organisationens tredje ordförande Yasri Khan är den som utan tveckan gjort störst avtryck inom SMFR och satt grunden för den muslimska fredsrörelsen som arkitekten bakom det som idag betraktas som SMFR. Hans eftermäle syns i att han varit med och utvecklat i princip alla viktiga dokument såväl som engagerat och utbildat i princip samtliga förtreondevalda inom organisationen. Han utvecklade SMFRs islamiska värdegrund och fick SMFR att ta stora kliv fram med en självständig strategi och vision för organisationen. Yasri Khan tog fram nya stadgar, styrdokument, ett professionellt arbetssätt och omorganiserade organisationen helt från grunden och lyfte medlemskapet från 30 till 2000 medlemmar under sin tid som ordförande. Han lyckades verkligen engagera människor att tro på hans vision och hans planer för SMFR som sedan blivit förankrad som en självklar del av rörelsens självbild.

Vid sin avgång fanns det c:a 150 förtroendevalda i 13 lokalavdelningar och 2 regionavdelningar och ett förbundskansli med 3 heltidsanställda. Det kan jämföras med när han tillträdde då det bara fanns 7 förtroendevalda och inga lokalavdelningar.

Under Yasris period som ordförande reste han runt i landet och höll utbildningar samt startade upp lokalavdelningar, regionavdelningar och byggde stegvis upp en en stark ekonomi för organisationen genom att sälja utbildningar till externa aktörer såväl som investerade eget kapital i verksamheten. Han fokuserade enormt mycket på utbildning och personlig utveckling. Under hans ordförandeskap implementerade SMFRs utbildnings och ledarskapsprogram med en unik utbildningspedagogik som han utvecklat. Han etablerade även SMFR medialt både på internationellt, nationellt och lokalt plan. Han byggde också upp förbundskansliet från grunden med idag 3 heltidsanställda och ett flexibelt antal deltidsanställda/projektanställda såväl som egna lokaler samt fått organisationen att bli en förankrad gräsrotsrörelse med ett allt starkare inflytande inom det muslimska civilsamhället och i Sverige.

Med den nya strategin som Yasri tog fram har SMFR omstrukturerats från grunden och under hans aktiva ledning blivit Sveriges snabbast växande muslimska organisation med fokus att bygga upp muslimska ledare med en förankrad värdegrund som ska kunna bli framgångsrika och bidra till Sveriges och världens utveckling. Yasri har även utvecklat ett brett internationellt samarbete och tagit fram islamiska kurser, ledarskapsprogram, utvecklat konsultverksamhet, påbörjat arbete mot våldsbejakande extremism, utvecklat arbete för att stötta och stärka minoriteter såväl som tagit fram SMFRs politiska program som innehåller SMFRs politiska ståndpunkter och SMFRs visionsprogram som omfattar SMFRs mål inom 16 verksamhetsområden mellan 2016-2019. 

Under 2010-2015 har SMFR genomgått en gyllene ålder som satt grunden för en organisation med en enorm organisatorisk kapacitet, hög moral och engagemang samt ett starkt varumärke. Han har även initierat en ledarskapsstiftelse där han varje år delar ut pengar till en man och en kvinna som uppvisat starkt ledarskap inom SMFR. Yasri Khan har fungerat som en viktig katalysator som verkligen transformerat människor som ingen tidigare har trott på till att bli aktiva fredsentreprenörer, med stort engagemang, driv och kompetens. Under hans ordförandeperiod har 26 personer som han utbildat inom SMFR fått diplom från Sveriges Kung.

Yasri Khan tog under sin period som ordförande fram SMFRs slogans ”Vilken Värld vill du leva i?”, ”Trygga människor skapar trygga samhällen”, ”Av Muslimer för Samhället”. SMFRs fundament: ledarskapets pelare (Ansvar förtroende och Ödmjukhet), Organisationens pelare (Identiet, Ansvar och Fredsentreprenörskap) samt SMFRs strategi för hållbar utveckling (Individ, Organisation och Samhälle).

Yasri Khan har en bred bakgrund inom föreningslivet som förtroendevald och som ledarskapskonsult har för sitt aktiva fredsarbete blivit nominerad till årets framtidsledare och årets mångfaldsledare av kompetensgalan som anordnas av chef.se. Med sitt breda nätverk inom politiken och erfarenhet inom det civila samhället, speciellt inom folkbildningen (studieförbundet Ibn Rushd, Kista folkhögskola, Sensus m.fl.) har han tillsammans med ett nätverk av unga muslimer varit den i särklass största aktören bakom SMFR:s utveckling. Strategin har varit att bygga en långsiktigt stabil grund, en tydlig organisationsstruktur och förankrade strategiska dokument att kunna bygga vidare på. Vid överlämnandet av ordföranderollen så har SMFR utvecklats bortom igenkänning.

Det Yasri gjort för SMFR och för de som engagerat sig i SMFR kan inte beskrivas med ord. Hans handlingar och SMFRs fortsatta utveckling talar helt enkelt för sig själv.

———

SMFRs fjärde ordförande Osman Adem tillträdde i Mars 2015 efter att Yasri i december 2014 meddelade att han avsåg att avgå som förbundsordförande på förbundsstämman 2015 för att ge utrymme för fler att ta ökat ansvar för organsiationens framtida utveckling i enlighet med hans vision om att SMFRs skulle bli en bred muslimsk rörelse med många ansvarstagande och professionella ledare. Osman har varit aktiv sedan 2010 och tillträdde till styrelsen samtidigt som Yasri Khan. Osman Adem har jobbat nära Yasri Khan i 5 år och haft honom som sin mentor. Under de 5 åren i SMFR har han varit ordförande för SMFR Botkyrka, suttit i regionsstyrelsen och varit förbundssekreterare såväl som utbildare på SMFRs olika ledarskapsutbildningar. Han har en bakgrund som egenföretagare, varit aktiv i ett ungdomspolitiskt parti på förbundsstyrelsenivå såväl som varit engagerad inom Sveriges Eritreanska Unga Muslimer och jobbar som bitrände rektor på Gryningeskolan i Botkyrka.


Nejat Jaffer, ordförande 2008-2009
Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa, förkortat SMFR, är en självständig muslimsk fredsrörelse som konstituerades med Mehmet Kaplan (ordförande för Sveriges Unga Muslimer 2000-2002 och riksdagsledamot för Miljöpartiet) och Barlin Nur (Ordförande för Sveriges Unga Muslimer 2004-2008) som mötesordförande 16 mars 2008 i Kista Science Tower som ett resultat av studieförbunden Ibn Rushd och Sensus 3-åriga allmänna arvsfondsprojekt “fredsagenterna – att främja islamisk fredskultur” och fick mycket uppmärksamhet i Almedalen samma år med organisationens första ordförande Nejat Jaffer. Under Nejats tid ansökte SMFR bland annat om projektet Hörru, jag är också svensk! Under denna period kom SMFR upp till c:a 15 medlemmar.

Anna Waara, ordförande 2009-2010
Muslimska Fredsrörelsens andra ordförande Anna Waara lyckades föra SMFR in i samhällsdebatten och nationell såväl som utländsk media och var en av dem som tog debatten med Sverigedemokraterna. Under hennes tid initierades även de första samarbetet med Kristna Fredsrörelsen, något som skulle ge upphov till bland annat projektet Salaams Vänner. Förutom Salaams Vänner startades drevs även projektet ”Hörru jag är också Svensk!” Anna Waara var under Nejats Jaffers tid vice ordförande och hade en drivande roll och var den första att söka projektmedel för ett SMFR projekt. Under denna period hade SMFR c:a 20 medlemmar. Hon avgick 2010 som förbundsordförande och ersattes av Yasri Khan. Hon blev senare medlem i SMFRs senat år 2012.

Yasri Khan, förbundsordförande 2010-2015
Det var först under ledning av organisationens tredje ordförande Yasri Khan blev vald med ett starkt mandat att göra om SMFR från grunden till en mer attraktiv och fungerande organisation.

Yasri tog fram en helt självständig strategi och vision för organisationen. Han har varit den mest drivande aktören i SMFRs historia och har utvecklat och tagit fram SMFRs nya struktur, nya stadgar, politiska program, policies, arbetsmetoder, värdegrund, styrdokument, strategi, utbildningar och grundkoncept som godkändes av kommande förbundsstämmor och förbundsstyrelser. Han har även lyckats samla muslimer från olika etniska grupper och tolkningar av Islam.

2010 skapade Yasri Khan ett speciellt utskott med Osman Adem, Anwahr Athahb och Hinda Talal som han kallade arbetsutskottet med ambitionen att denna grupp skulle koordinera det strategiska arbetet löpande för att försöka verkställa grunden för hans vision om SMFR. Yasri hade en vision om att ta fram ett politisk program, bygga upp lokalavdelningar, regionavdelningar, ta fram nya stadgar och utveckla SMFR till en växande och bärkraftig organisation med ambitionen att fostra muslimska ledare som gemensamt ska kunna skapa organiserad och långsiktig samhällsnytta under mottot ”Av Muslimer – för Samhället”.

2011 blev Yasri Khan enhälligt återvald som förbundsordförande. Yasri Khan gjorde om arbetsutskottet med Meisoun Saleh (Vice ordförande), Kawtar Chibli (förbundssekreterare), Anwahr Athab (vice ordförande) och Amir Dabboussi (internationell sekreterare).

2012 blev Yasri Khan enhälligt återvald som förbundsordförande, men denna gång i det första förbundsstämman med ombud från de olika lokalavdelningarna och som startats under Yasris regi.  Arbetutskottet möblerades om av Yasri Khan och bestod av  Kawtar Chibli, Amir Dabboussi (förbundssekreterare) och Anwahr Athahb (kansli). Anwahr Athab blev SMFRs första kanslichef som gemensamt med förbundsordförande arbetade med att professionalisera organisationen med kontor i Kista tillsammans med Kista folkhögskola.

2013 blev Yasri Khan återigen enhälligt återvald av lokalavdelningarna på förbundsstämman. Denna gång gjordes arbetsutskottet om med Shaimaa Abdelhady (Vice förbundsordförande), Amir Dabboussi (kansli), Osman Adem (förbundssekreterare). Amir Dabboussi gick från att vara förbundssekreterare till att bli ny kanslichef som gemensamt med förbundsordförande arbetade med att utveckla nya rutiner och strukturer. Organisationen flyttade även till kontor på Skanstull.

2014 blev Yasri Khan enhälligt återvald av lokalavdelningarna på förbundsstämman. Förbundsstyrelsen omorganiserades till att bestå av ett arbetsutskottet med Shaimaa Abdelhady (Vice ordförande), Amir Dabboussi (kanslichef), Osman Adem (förbundssekreterare) och Aya Zemzem (kansli).

Med avstamp från den nya strategin har SMFR under ledning av Yasri helt omstrukturerats och växt till att bli ett aktivt och helt oberoende muslimskt förbund med lokalavdelningar ,regionavdelningar kraftigt ökande medlemsantal, aktiv regelbunden verksamhet och fokus på nationellt gräsrotsarbete liksom internationellt fredsarbete med olika former av verksamheter och projekt i bland annat Egypten, Thailand, Pakistan, Palestina, Frankrike, Schweiz, Malaysia, Turkiet och USA. Utöver detta har ekonomin utvecklats i snabb takt under Yasris överseende vilket tillåtit att SMFR skaffat sig ett förbundskansli samt heltidsanställd personal.

Yasri Khan, som har en bred bakgrund inom föreningslivet som förtroendevald och som ledarskapskonsult har för sitt aktiva fredsarbete blivit nominerad till årets framtidsledare och årets mångfaldsledare av kompetensgalan som anordnas av chef.se samt vunnit ickevåldsfondens pris.

Med sitt breda nätverk inom politiken och gedigna erfarenhet inom det civila samhället, speciellt inom folkbildningen (Ibn Rushd, Sensus, Kista folkhögskola, Härnösands folkhögskola mm) har han varit arkitekten bakom SMFRs utveckling till att bli en gräsrotsförankrad folkbildningsrörelse med en av de bredaste mångfalden inom det muslimska civilsamhället i Sverige med fokus på muslimer med akademisk bakgrund. Med ett ökat fokus på ledarskapsutbildning och en upplevelsebaserad pedagogik har SMFR utvecklats i snabb takt med målet att utveckla ledare nationellt för att kunna agera internationellt. Strategin har varit att bygga en långsiktigt stabil grund med trygga ledare, en stark organisationskultur, en tydlig organisationsstruktur och förankrade strategiska dokument att kunna bygga vidare på.

Under denna period blev SMFR också ett förbund. Vilket kunde göra att Yasri Khan var den första av ordförandena att kunna titulera sig förbundsordförande, den första manliga ordföranden samt den första ordförande att bli omvald. I och med den nya organisationsformen som Yasri skapade så gick antalet förtroendevalda i SMFR upp från 7 till drygt 150 och har startat över 13 lokalavdelningar och 3 regionavdelningar. Antalet aktiva medlemmar steg även dramatiskt samtidigt som antalet medlemmar mer än tiodubblats till c:a 1500 medlemmar. Allt detta har bidragit till att radikalt förändra verksamheten i grunden liksom ambitionsnivån inom förbundet.

Han avgick som förbundsordförande i Mars 2015 utan att söka omval och är numera anställd som organisationens generalssekreterare.

Osman Adem, förbundsordförande 2015 – 2018

Osman Adem har en bakgrund inom ekonomi och har drivit eget taxiföretag samt arbetat som ekonom och administratör. Idag arbetar som han rektor på Gryningeskolan i Fittja.

Osman satt i arbetsutskottet för förbundet tillsammans med Yasri Khan redan 2010. Han hade då haft ansvar för SMFRs ekonomi och varit en del av den grupp som förnyade SMFR. Osman har tidigare också varit ordförande för SMFR Botkyrka som senare blev SMFR Södra Stockholm och lämnade förbundsstyrelsen under ett år för att satsa på att utveckla lokal verksamhet för att stärka förbundsordförande Yasri Khans ambition om att bygga upp en SMFR-region i Stockholm med fem fungerande lokalavdelningar i Stockholms län.

Osman kom senare tillbaka till förbundsstyrelsen med en plats i arbetsutskottet med ansvar för Islam och ekonomi. Senare blev han förbundssekreterare för organisationen som traditionellt inom SMFR har starkt inflytande i organisationen. Osman har varit en stark supporter av de kursändringarna som Yasri Khan drev och har själv spelat en nyckelroll för att utveckla SMFRs ekonomiska rutiner och policys samt den islamiska inriktning som Yasri drivit fram.

Han första beslut som förbundsordförande var att anställa Yasri som generalsekreterare efter samråd med AU och Senaten.

Under 2015 så har under Osmans ledning förbundet fortsatt att jobba enligt det visionsprogram och politiska program som antogs av förbundsstämman där Yasri Khan fått ansvaret som generalsekreterare att fortsätta driva på utvecklingen och fortsätta bygga upp organisationen, kansliet, regionerna såväl som utbilda förtroendevalda i enlighet med de planer och beslut som togs fram 2014-2015.

Test