Vilken värld vill du leva i?

SMFRs religiösa råd

Yasri Khan tillsatte som förbundsordförande ett religiöst råd bestående av Shiraf Sebaie och Salahuddin Barakat år 2012. 2015 tillsattes även Associate professor Dr Wan Suhaimi Wan Abdullah (CASIS och en av grundarna av Wise Summercamp samt utbildningsorganisationen TADIB international) och Dr Fakhrudin Mokhtar (ordförande för Al Azhar alumni association, Professor på University Malaya och rektor på Insaniya College) av Yasri Khan. 

År 2015 fastställde förbundsstyrelsen via styrelsebeslut Shiraf Sebaie (Grundare Zidni, Shiraf Academy), Salahuddin Barakat (Grundare Islamakademin), Dr Wan Suhaima Wan Abdullah (CASIS, University Technology Malaya) och Dr Fakhrudin Mokhtar (Ordförande Al Azhar Alumni Association) till förbundsstyrelsen i det religiösa rådet.
Det religiösa rådet stödjer SMFR i religiösa frågor med kontakter bland lärda såväl som specifik kunskap inom olika teologiska frågor samt håller i utbildningar och föreläsningar för SMFR. Religiösa rådet bistår även SMFR i arbetet av förtroendevaldas utveckling och kunskap inom utbildning av islamisk teologi och juridik.
SMFR har ambitionen att höja nivån av islamisk kunskap till en högre akademisk standard bland Svenska Muslimer.