Vilken värld vill du leva i?

2017-2018

SMFR har idag 4 regionorganisationer. SMFR Region syd, SMFR region Väst, SMFR region Stockhom och SMFR region Östergötland.

Den första regionen startades av Yasri Khan i Stockholm redan 2010 med ambitionen att starta en förbundsstruktur en regionsstruktur och en lokalavdelningsstruktur. Regionen var tänkt att skapa en plats för att samla ihop dåvarande 3 lokalavdelningar som fanns i Stockholm för samverkan och koordinering. Senare anslöt sig ytterligare 2 lokalavdelningar i SMFR Stockholm.

Det skulle dock dröja 5 år innan nästa region startades med region Sydväst som startades 2015 och då samlades lokalavdelningar från Halmstad, Skåne och Västra Götaland under ett samordningsorgan. Senare  delades det upp till Region Väst när SMFR expanderade i Västra Götaland till 3 egna lokalavdelningar och Region Syd 2016 när 3 lokalavdelningar startades i skåne. Region Östergötland startades 2017 när 4 lokalavdelningar startades i Östergötland.

2016

Region Syd består av SMFR Halmstad, SMFR Helsingborg, SMFR Malmö och SMFR Lund med Mohammed Baker El-Challah som regionordförande.

2015

Region sydväst blir region syd då region Väst bryter sig ur och blidar en egen region

2014

SMFR Region Syd var en del av SMFR Region Sydväst innan Region Väst bröt sig ur.

2018-2019

Hamdi Abdulkadir Osman valdes till ordförande för region väst med ledamöterna

 • Abdirahman Mohamud (SMFR Göteborg södra),
 • Hodon Ali (SMFR Hisingen),
 • Jamila Ali (SMFR Angered),
 • Hanna Ali (SMFR Göteborg City)
 • Abderahman Asad (SMFR Göteborg Östra).
 • Mohamed Hassan
 • Abdulaziz Saleh

2017-2018

Abdulaziz Saleh valdes till ordförande för region väst med ledamöterna

 • Sara Younes (SMFR Göteborg södra),
 • Hamdi Osman (SMFR Hisingen),
 • Jamila Ali (SMFR Angered),
 • Hanna Ali (SMFR Göteborg City)
 • Abderahman Asad (SMFR Göteborg Östra).

2016-2017

Sara Younes valdes till ordförande för region väst med ledamöterna

 • Abdul Aziz Saleh (SMFR Göteborg södra),
 • Hamdi Osman (SMFR Hisingen),
 • Jamila Ali (SMFR Angered)
 • Sumeyya Gencoglu (SMFR Göteborg City).

2018-2019

Den 15 februari 2018 var region Stockholms där Tuba Tezcan valdes till regionordförande
med

 •  Ibrahim Pouhnimaleh (SMFR Stockholm City)
 •  Umed Sultanov (SMFR Västra Stockhom)
 •  Tihama Al Hashmi (SMFR Järva)
 •  Raja Mohammed Ali (SMFR Södra Stockholm)
 •  Jaffar Ridha (SMFR Norra Stockholm)
 •  Nofa Malla Mohammed
 •  Aya Mohammed
 • Sara Babiker

2017-2018

Den 10 februari 2017 var region Stockholms där Amir Dabboussi valdes till regionordförande
med

 •  Ibrahim Pouhnimaleh (SMFR Stockholm),
 • Sara Babiker (SMFR Västra Stockhom),
 • Arif Jeda-Oh (SMFR Järva),
 • Tuba Tezcan (SMFR Södra Stockholm)
 • och Osman Adem (SMFR Norra Stockholm),

Medadjungerade under året fanns även två 50%-anställda Shaimaa Abdelhady och Aya Zemzem Mohammed

2015-2016

Den 10 februari 2015 var region Stockholms årsstämma där avgående orföranden Amir Dabboussi tackade för sin tid som ordförande för region Stockholm.

Boudour Al-Hashmi valdes till regionordförande med följande ledamöter:

 • Ayan Osman (SMFR Stockholm),
 • Ahmed Ibrahim (SMFR Västra Stockhom),
 • Aya Mohammed (SMFR Stockholm),
 • Hoda Saad (SMFR Södra Stockholm),
 • Amal Seraj (SMFR Norra Stockholm),
 • Nadia Sultana (SMFR Järva),
 • Omera Saleh (SMFR Norra Stockholm),
 • Shaimaa Abdelhady (SMFR Järva)

medadjungerad fanns även 1 100% anställd Aya Zemzem Mohammed

2014-2016

Region Stockholm valde 2014 Amir Dabboussi till ny ordförande. Denna mandatperiod beslöt man även för att välja in samtliga ordföranden för samtliga lokalavdelningar i Stockholm att sitta i styrelsen för att förstärka och formalisera koordinering mellan lokalavdelningarna. Detta har tidigare även varit praxis att ha representanter från samtliga avdelningar sedan tidigare, bara det att man valde att utöka platserna i styrelsen och även tog in representanter från de nya avdelningarna som tillkom under förra mandatperioden.

Regionordförande respektive styrelse.

Amir Dabboussi (SMFR Stockholm västra)
Aya Mohammed (SMFR Stockholm)
Omera Saleh (SMFR Stockholm västra)
Shaimaa Abdelhady (SMFR Järva)
Osman Adem (SMFR Stockholm södra)
Nofa Malla-Mohammed (SMFR Stockholm)
Nadia Sultana (SMFR Järva)
Louai Wafai (SMFR Stockhom västra)
Semanur Taskin (SMFR Stockholm Södra)
Amal Seraj (SMFR Stockholm Norra)

2012-2014

Region Stockholm valde 2012 Aya Mohammed till ny regionordförande. Under denna mandatperiod så gick lokalavdelningarna från 3 till 5 då även SMFR Stockholm Norra och SMFR Stockholm Västra bildades. Under denna period valdes även representanter från samtliga avdelningar in till styrelsen.

2010-2012

Region Stockholm konstituerades år 2010 på initiativ av Yasri Khan efter att han drivit arbetet med att konstituera de första lokalavdelningarna SMFR Järva, SMFR Stockholm och SMFR Botkyrka. Yasri valdes även som första regionordförande samtidigt som han var SMFRs förbundsordförande.

2018-2019

Den 17 februari 2018 var region Östergötland där Albin Jonsson valdes till regionordförande
med

 •  Dahir Abdillahi Ahmed (SMFR Mjölby)
 •  Ali Bourouine (SMFR Motala)
 •  Ruvejda Hrustanovic (SMFR Norrköping)
 •  Riham Hassen (SMFR Jönköping)
 •  Mohamed Mohamud (SMFR Linköping)
 • Fardous El-Sakka
 •  Ismail Sheikh Al Mukthar