Vilken värld vill du leva i?

Har du frågor eller funderingar ta gärna kontakt med genaralsekreteraren eller kansliet på kansli@muslimerforfred.org

PROFIL
Generalsekreterare

Yasri Khan
yasri.khan@muslimerforfred.org
generalsekreterare@muslimerforfred.org
+4673 513 19 24 eller +468 400 227 34