Vilken värld vill du leva i?

SMFR Akademin

En viktig del av SMFRs verksamhet sedan förbundsordförande Yasri Khan tog fram en ny riktning för SMFR 2010 där han lyfte in och prioriterade utbildningar och folkbildningsarbete. SMFR Akademins lanserande är resultatet av Yasris vision om att utveckla ledare inom det muslimska civilsamhället som kan verka för att lyfta standarden och ambitionen bland inom det muslimska civilsamhället såväl som att en dag se till att SMFR som gräsrots- och medlemsförankrad rörelse en dag når upp till en nivå av professionalitet och kompetens för att nå upp till sin vision om att bli en av europas främsta freds och säkerhetsfrämjande organisationer.

 Sedan 2014 fungerar SMFR Akademin som ett officiellt samordningsorgan för SMFRs utbildningar såväl som en obligatorisk utbildningsplattform för SMFRs samtliga förtroendevalda. I SMFR Akademin så har vi samlat mycket av den kunskapen, erfarenheten såväl som utbildarna SMFR skapat under ledning av Yasri.

SMFR akademin hjälper även till med att hålla i utbildningar såväl som erbjuda material till aktiviteter som görs till medlemmar i samverkan med förbundet, SMFR-regioner eller SMFR-lokalavdelningar. Som förtroendevald kan du ta kontakt med planering@muslimerforfred.org efter att du samrått med din avdelning och beställa en utbildning.

Det går även att beställa utbildningar som extern aktör. SMFR har hållit i föreläsningar, seminarier och utbildningar för externa organisationer, samfund, universitet, myndigheter, politiska partier, studieförbund, folkhögskolor, företag och internationellt. Som extern aktör (dvs ej verksam inom muslimska fredsrörelsen) så kan du ta kontakt genom att skriva till kansli@muslimerforfred.org

SMFR-akademin finns även på facebook
Test