Vilken värld vill du leva i?

Utbildning för förtroendevalda och regionårsstämma i Helsingborg

20

I helgen höll SMFR:s generalsekreterare Yasri Shamsudin Khan en utbildning för Region Syds förtroendevalda om islamisk världsbild samt hur processen går till gällande aktiviteter; han berättade även hur SMFR har tagit stora framsteg från 2010 tills idag och vad som är tänkt att göras, med Guds vilja, under de kommande åren.

Den 3 februari var det dags för regionstämman där Mohammed Bakr Al-Husaini och Inam Sadeke blev valda till regionsordföranden. Stort grattis! Må Allah välsigna er och ert arbete, med era styrelser och i hela regionen, ameen!

51510868_2219942161360101_8246426384725966848_n
51265822_2219939191360398_2339654937387991040_o
51402265_2219939321360385_4516982157054312448_o
51451710_2219939201360397_2548659457739456512_o
51510868_2219942161360101_8246426384725966848_n
51945488_2219939064693744_847905979650539520_o