Vilken värld vill du leva i?

Stockholm – Retorik workshop – 29 september

51

Assalamu alaykom!

Tycker du att det är jobbigt att tala inför en publik? Eller står det
helt stilla när du ska skriva ett tal och får det svårt att komma
igång? Undrar du också över hur man talar på ett sätt som
fångar publikens uppmärksamhet? Är du intresserad av retorik
och läran om talekonsten? Då får du INTE missa detta
retorikevent som bland annat kommer ta upp hur man
strukturerar ett tal, hur talplaneringen går till samt vilka element
en skicklig talare har!

Eventet kommer dels att vara teoretisk där det kommer ges
förklaring på retoriska begrepp och gås igenom av retoriska
modeller. Dels praktisk där vi kommer tillämpa teorin i praktiska
övningar och få öva på att tala inför en publik.

Ett event är inte fullständigt utan lite tilltugg vilket betyder att fika
självklart kommer att finnas!

Hjärtligt välkomna till SMFR:s event!

Datum: lördag, 29 september
Tid: 16:30-19:30
Plats: Dalslandsgatan 2, Stockholm