Vilken värld vill du leva i?

Vattenbrist Och Torka

194

Sommaren 2018 har slagit flera värmerekord och vi är många som har njutit av det fina vädret med mycket sol. Samtidigt har det också resulterat i flera utmaningar. Det råder just nu vattenbrist på flera platser runt om i landet där olika kommuner gått ut med uppmaning till att vi ska vara sparsamma med vattnet. På flera platser är det bevattningsförbund och likaså till att elda eller grilla. Många bönder har lidit stort av den stora vattenbristen. Vi vill därför uppmana er alla att tänka på att följa de uppmaningar som har kommit ut. Dessutom är det i enlighet med islam att använda saker på ett slösaktigt sätt och inte minst just vatten. Profeten Muhammad, Guds frid och välsignelser vare med honom, sa när han såg en man som utförde tvagning (wudu): ”Vad är detta för slöseri?” Då sade mannen: ”Finns det slöseri när det kommer till tvagning?” Då sade Profeten: ”Ja, även om du skulle tvaga dig vid en rinnande flod.”

Må Gud skänka regn och uppehälle till alla de platser i Sverige såväl som övriga världen som är i stort behov av vatten, ameen!