Vilken värld vill du leva i?

SMFRs Verksamhetsområden: Utbildning

95

1 av SMFR:s 16 verksamhetsområden är utbildning. Utbildning är ett väldigt brett område och därför innefattar också SMFR:s fokus på utbildning många olika aspekter. Det handlar både om att öka kunskapen om SMFR och hur vi ska jobba som organisation, det handlar också om att motivera varandra att söka mer kunskap. Många som är aktiva i SMFR har påverkats till att påbörja eller fortsätta med djupare studier. SMFR betonar vikten av kunskap i många olika sammanhang och vi anser att kunskap är en förutsättning för att vi ska kunna skapa de bästa förutsättningarna för ett välfungerande samhälle.

Ovan och nedan ser ni några bilder på aktiviteter och studiecirklar som anordnats av våra förtroendevalda på olika platser runt om i landet. Profeten Muhammad, Guds frid och välsignelser vare med honom, sa: ”Att söka kunskap är obligatoriskt för varje muslim.” Vi vet också att det första ord som Gud uppenbarade och uppmanade till Profeten Muhammad var ”Läs!”. Under många århundranden var den islamiska civilisationen bärande och ledande i bevarande och utveckling av olika vetenskaper. Detta är något som vi måste motiveras av och inspireras till att återuppväcka engagemanget för kunskap som ackompanjeras av etik och moral för att vi ska omvandla denna kunskap till maximal nytta.