Vilken värld vill du leva i?

2 Dagar kvar!

129

 

En av de mest utmärkande egenskaperna för profeterna, frid vare med dem, var deras vackra karaktär och beteende. Profeten Muhammad, Guds frid och välsignelser vare med honom, varnade för att det skulle finnas dem som utför onda handlingar trots att de utför olika former av dyrkan såsom bön, fasta och läsande av Koranen. De människor däremot som Gud valde ut till att bli Hans profeter utförde rituella dyrkan samtidigt som de i alla lägen hade den bästa av karaktär. Att försumma sin karaktär och sitt beteende från religiös utövning är en väldigt bristfällig förståelse av religion generellt och islam specifikt.

Den sanna betydelsen av god karaktär innebär inte att endast att vara en snäll och trevlig människa vid enstaka tillfällen med nya människor, utan den verkliga prövningen är att bära med sig den goda karaktären med människor man umgås ofta med och framför allt att med sin familj. Profeten Muhammad, som hade den allra bästa karaktären, sa i en hadith: “Den bästa av er är den som är bäst gentemot sin familj, och jag är den av er som är bäst gentemot sin familj.”

Må Gud skänka oss sann förståelse av religionen och den bästa av karaktär som visar sig i alla våra relationer och inte minst med vår familj, ameen!

Missa inte våra aktiviteter i följande städer:
Göteborg, bokcirkel:
https://www.facebook.com/events/2081959501831334/
Helsingborg, fitness boost Ramadan och iftar:
https://www.facebook.com/events/1444549768984314/