Vilken värld vill du leva i?

Göteborg – Samtalskväll: Sluta prokrastinera!-22 Maj

102

GÖTEBORG – Assalamu alaikum/Fredliga hälsningar!

SMFR GBG City välkomnar er till en samtalskväll, där ämnet som kommer att diskuteras är prokastinering.

Prokrastinering innebär att du utan givna skäl beslutar att skjuta upp eller inte slutföra en uppgift som du bestämt dig för och istället ägnar dig åt något annat mindre viktigt, trots att det får negativa konsekvenser för dig.

Under kvällen ska vi lära oss olika knep på hur vi kan sluta
prokastinera. Syftet är att vi ska försöka lära oss de tankemönster som leder till att vi ständigt skjuter viktiga uppgifter. Vi ska tillsammans se ett TED-videoklipp och diskutera om hur vi kan bryta våra dåliga vanor för att bli mer produktiva.

Målet med samtalskvällen är att diskutera de problem/ursäkter som dyker upp när vi försöker göra viktiga uppgifter, och försöka komma på lösningar på hur vi kan bli mer produktiva. Detta gör vi genom reflektion och dialog för att ta del insikter och lärdomar.

När? 22:e maj kl 17:00-19:00
Var? Sensus, Drottninggatan 30 Göteborg

Varmt välkomna!