Vilken värld vill du leva i?

Linköping – Kvartersstädning och iftar med SMFR Linköping-19 Maj

107

Assalamu alaikum/fredliga hälsningar!

Nu när Ramadan precis har inletts så arrangerar SMFR Linköping i samarbete med SMFR Region Östergötland en dag av att plocka skräp samt gemensam iftar. Det blir ett knytkalas där man ska kunna smaka maträtter från olika kulturer. Joina oss redan från början med skräpplockning som kommer ske i Majelden och Berga, eller om du bara har möjlighet att komma på iftar är du lika välkommen! Man behöver inte ta med mat för att delta men ju fler som hämtar mat, desto roligare! Dessutom är det en möjlighet till att få stor belöning, som Profeten Muhammad ﷺ sa: ”Den som ger mat till en person som bryter sin fasta kommer få samma belöning som den fastande, utan att det minskar belöningen för den fastande personen.”

Profeten Muhammad, Guds frid och välsignelser vare med honom, har vid flertalet tillfällen betonat vikten av renlighet samt att avlägsna skadliga ting från platser där människor rör sig. Missa därför inte denna chans till att göra denna goda gärning gemensamt med andra samt möjligheten att prova nya maträtter tillsammans med ett trevligt sällskap!

Utgångspunkten är på gården vid Lerlyckegatan 11. Där samlas vi kl 19:00 och börjar att plocka skräp. Det är på samma gård som vi också ska bryta fastan kl 21:30. Är det fint väder kommer vi äta ute på gården, annars blir det inomhus.

Kontaktuppgifter ifall du är har någon fråga eller skulle dyka upp sent till skräpplockningen och vill hitta var vi är:
0736388148 eller 0762541222

Varmt välkomna!