Vilken värld vill du leva i?

Göteborg – Föreläsning: Olika former av demokrati-19 Maj

124

GÖTEBORG – Assalamu aleykom/fredliga hälsningar!

SMFR Hisingen välkomnar er till en interaktiv föreläsningsserie
på fyra delar med Marco Nilsson som är docent i statsvetenskap
och som är verksam som universitetslektor vid Jönköpings
universitet.

Vi kommer att gå igenom hur man kan rättfärdiga statens
existens, vem som ska styra och varför och om olika former av
demokrati samt alternativa styrelseskick.
Vi kommer även ta upp vad frihet och rättvisa innebär i den
västerländska idétraditionen och om radikalisering och uppror
mot den demokratiska staten.

Ta chansen att komma på lärorika föreläsningar för att få en
fördjupad kunskap om vår samtid och om samhället vi lever och
verkar i.

Plats: Interreligiösa centret, Kyrkogatan 25
Tid: 11.00-14.30

Föreläsningsserien sker i samarbete med SMFR Region Väst,
Interreligiösa centret och Sensus studieförbund.