Vilken värld vill du leva i?

15 dagar kvar till Ramadan

190

15 dagar kvar

Första uppenbarelsen av Koranen kom till Profeten Muhammad, Guds frid och välsignelser vare med honom, under Ramadan. Innan Gud föreskrev fastan under Ramadan så var Ramadan känd som en Koranens månad. Profeten Muhammad reciterade hela Koranen under Ramadan. Däremot var Profetens koranläsning inte begränsad endast till Ramadan, utan Profeten brukade läsa mycket under hela året. För att Koranen ska bli vår dagliga följeslagare och inte endast en engångsbesökare, måste vi få en vana att börja läsa Koranen även innan Ramadan för att vi ska fortsätta göra det när Ramadan är slut.

Islam lär oss att handlingar vi gör kan vara både för att själva erhålla nytta samtidigt som det innebär att göra nytta för andra. När vi läser Koranen bör vi därför ha avsikten att det ska leda till att vi kan lära andra. Profeten Muhammad, Guds frid och välsignelser vare med honom, sa: ”Den bästa av er är den som lär sig Koranen och lär ut den.” Att vara anledningen till att en annan person kan läsa Koranen har en oerhört stor belöning. Om den personen som du lärde i sin tur lär ut Koranen till andra så kommer du också erhålla samma belöning. Profeten Muhammad sa: ”Den som hänvisar och leder någon till en god gärning får samma belöning som den som utfört gärningen.”

Må Gud göra oss bland dem som läser Koranen och ge oss möjlighet att lära ut till andra och genom detta erhålla Hans förnöjsamhet, ameen!

Missa inte tillfället att komma till några av våra kommande aktiviteter!
Stockholm: Plugg och lärande
https://www.facebook.com/events/2047278768620411/
Göteborg: Statens rättfärdigande
https://www.facebook.com/events/209898119613390/
Jönköping: Islamofobins utveckling i Sverige
https://www.facebook.com/events/100622994116733/