Vilken värld vill du leva i?

Video på intervjuer med deltagare från MR-projektet!

445

GÖTEBORG – SMFR Region Västra Sverige tillsammans med SMFRs lokalavdelningar i regionen har under 2016-2017 drivit ett Mänskliga rättighetsprojekt med stöd av Komittén för mänskliga rättigheter i Västra Götaland, Västra Götalands regionen och Förbundet SMFR.

MR-projektet i Göteborg är nu avslutat och har bland annat tagit upp frågor som organiserings och föreningsfrihet, jämställdhet, rotorsaker till konflikt såväl som konflikthantering, psykisk hälsa, integrations och migrationsfrågor, religionsfrihet, rätten till utbildning, olika världsbilder och filosofier, självledarskap såväl som egenmakt.

Projektet har drivits i form av föreläsningar, seminarier, aktiviteter och övningar. En del av projektet har gått ut på att deltagare ska utöva sina mänskliga rättigheter och organisera sig såväl som arrangera egna aktiviteter samt bli aktiva folkbildningsaktörer.

Här kommer en video med intervjuer av några deltagare om vad de tagit med sig från projektet.

Intervju med några deltagare från MR-projektet

GÖTEBORG – SMFR Region Västra Sverige tillsammans med SMFRs lokalavdelningar i regionen har under 2016-2017 drivit ett Mänskliga rättighetsprojekt med stöd av Komittén för mänskliga rättigheter i Västra Götaland, Västra Götalands regionen och Förbundet SMFR.MR-projektet i Göteborg är nu avslutat och har bland annat tagit upp frågor som organiserings och föreningsfrihet, jämställdhet, rotorsaker till konflikt såväl som konflikthantering, psykisk hälsa, integrations och migrationsfrågor, religionsfrihet, rätten till utbildning, olika världsbilder och filosofier, självledarskap såväl som egenmakt.Projektet har drivits i form av föreläsningar, seminarier, aktiviteter och övningar. En del av projektet har gått ut på att deltagare ska utöva sina mänskliga rättigheter och organisera sig såväl som arrangera egna aktiviteter samt bli aktiva folkbildningsaktörer. Här kommer en video med intervjuer av några deltagare om vad de tagit med sig från projektet.

Publicerat av Muslimska Fredsrörelsen – Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa den 22 januari 2018