Vilken värld vill du leva i?

Göteborg – SMFR utbildning med region Västra Götaland-27 Januari

315

Assalamu alaikum/Fredliga hälsningar!

SMFR Region Västra Götaland har bjudit in SMFR:s generalsekreterare Yasri Shamsudin Khan som ska hålla i en utbildning om att göra skillnad som organisation med islam som grund. Utbildningen kommer vara uppdelad på två delar. Dessa utbildningar kommer att ske i samband med årsmötena för region västras lokalavdelningar.

Vi kommer att bland annat att gå igenom följande:

– Identitet – Att vara muslim och islam (relationen till Gud, omgivningen och mig själv)
– Om Iman, Ihsan och Islam
– Om intention (Niyyah), ansträngning (johd), bön (duaa) och förlita sig på Gud (tawakkul)
– Kan vi skapa en effektiv och hållbar förändring ensamma? Vad är gruppens uppgift?
– Hur bidrar vi strategiskt till en positiv förändring i samhället?

(OBS! Utbildningen kommer innehålla övningar vilket innebär att enbart de som är i tid kommer att kunna delta på övningsmomenten.)

Varmt välkomna!

Drottninggatan 30 Sensus, Göteborg
Del 1 – Kl 15-18 lördagen den 27 Januari
Del 2 – kl 15-19 söndagen den 28 januari