Vilken värld vill du leva i?

Stockholm-SMFRs förbundsstämma 2018-17 Mars

239

Kallelse till förbundsstämma

Assalam alaykum warahmatullah hi wabarakathu!

SMFRs förbundsstyrelse kallar härmed till förbundsstämma den 17-18 Mars 2018 med start kl 10:00 i Stockholm.

Mer information om exakt plats såväl som möteshandlingar kommer att skickas ut vid ett senare tillfälle.

På agendan finns bland annat val av ny förbundsordförande, val av ledamöter , beslut kring det nya SMFR-programmet som ska ersätta det gamla de kommande 4 åren, ekonomisk berättelse, justeringar i stadgarna (om senaten hinner inkomma med förslag), verksamhetsberättelse och frågan om ansvarsfrihet till förbundsstyrelsen för 2017.

Fler frågor på dagordningen kan tillkomma dock senast 2 veckor innan förbundsstämman.

Gällande röstberättigade ombud:
Till förbundsstämman kan lokalavdelningar och regioner skicka röstberättigade ombud och dessa ska stå inskrivna i årsstämmoprotokollet som ska skickas in till förbundet senast 2 veckor innan förbundsstämman.

Val till ombud till förbundsstämman görs av lokalavdelningarna på sina årliga årsstämmor som ska hållas i januari.

Om lokalavdelningen tillhör en region så väljer lokalavdelningen ombud till regionsstämman.

Regionstämmor väljer ombud till förbundsstämman och regionsstämmorna ska hållas senast i februari och efter att alla lokalavdelningar haft sina årsstämmor. Regionen kan minst skicka ett ombud per lokalavdelning som ingår i regionen. Finns det tex 7 lokalavdelningar i en region så kan lokalavdelningen skicka 7 ombud.

Varje organ i förbundet har också rätt att skicka minst 1 ombud.

Mer information om exakt ombudsfördelning kommer att komma ut efter att senaten, ordföranderådet och förbundsstyrelsen fasställt den samt efter att medlemsantalet fasställts per den 31 december 2017.

I samband med förbundsstämman så fyller SMFR exakt 10 år den 16 mars 2018. Detta kommer vi givetvis att fira med ett 10 årsjubileum på kvällen den 16 Mars.

För resa och boende för ombuden, ta kontakt med kansliet på forbundsstamman@muslimerforfred.org

För att skicka in protokoll scanna in och skicka underskrivet protokoll till protokoll@muslimerforfred.org och skicka orginal till förvaring på förbundskansliet på box 11158, 10061 Stockholm.

Frågor gällande valärenden skicka de till valberedning@muslimerforfred.org

För andra eventuella frågor skicka de till generalsekreterare Yasri Khan på Yasri.khan@muslimerforfred.org