Vilken värld vill du leva i?

WISE vinterläger i Sigtuna 2017-hur gick det?

229

Ett lyckat år 2017 avslutades på bästa sätt med en veckas utbildningsläger i Sigtuna som SMFR anordnade tillsammans med IKIM (Institute for Islamic Understanding) HAKIM (Assembly of Young Muslims Intellectuals), Ta’dib och CASIS (Centre for Advanced Studies on Islam, Science and Ciivilisation). Vi hade äran att få ha 4 professorer och 4 doktorander under en hel vecka med väldigt givande föreläsningar, övningar och gruppdiskussioner om kunskap, modernitet, sekularism och islams världsbild.

Deltagarna var väldigt nöjda med kursen som behandlar ämnen och frågor som både är viktiga och aktuella. Vi gick igenom olika modeller som förklarade viktiga begrepp såsom “adab” och “deen”. Utöver att veckan var fylld av nyttig kunskap var det också väldigt trevlig gemenskap. Vi ber Gud att allt vi fick uppleva under veckan leder till att vi får en ökad kunskap och förståelse för hur vi kan komma närmare vår Skapare samt bidra till att skapa så mycket nytta som möjligt i och för samhället.

orå
itdä
pu