Vilken värld vill du leva i?

Motala – Religionens roll i kunskap & byggande av samhälle med SMFR Motala-3 Januari

295

Assalamu alaikum/Fredliga hälsningar!

SMFR Motala anordnar tillsammans med Islamic Center Motala en eftermiddag med två mycket intressanta föreläsningspass som kommer hållas av två doktorander från CASIS (Centre for Advanced Studies on Islam, Science and Ciivilisation) som just nu är på besök från Malaysia. Syed M.Muhiyuddin Al-Attas och Mohammad Ikhwan Azlan.

Första föreläsningen som hålls av Syed M. Muhiyuddin Al-Attas:
Från Yathrib till Medina – Religion som grunden för den profetiska staden

Andra föreläsningen hålls av Mohammad Ikhwan Azlan:
Kunskap och civilisation i islam

Plats: Islamic Center Motala, Strandvägen 171
Tid: 15:00-17:00

Varmt välkomna!