Vilken värld vill du leva i?

Göteborg – Om liv, frihet och personlig säkerhet med SMFR Västra-9 December

181

Assalamu alaikum!/Fredliga hälsningar!

Rätten till liv är en grundläggande mänsklig rättighet för att kunna åtnjuta de övriga mänskliga rättigheterna. Denna rättighet kan tyckas självklar, men det finns många åsikter om hur den ska tolkas.

Bland annat:
– Rätten till liv
– Förbudet mot tortyr
– Förbud mot slaveri
– Brott mot mänskligheten (folkmord, etnisk rensning, massaker)

De mänskliga rättigheterna är enligt internationella avtal satt på världens länders regeringar att ta ansvar för att upprätthålla och inte på individer själva.

Respekten för människolivets värde ska därför visas genom lagstiftning som straffbelägger gärningar som medför att människor dör eller riskerar att dö.

Varje stat bär ett ansvar att se till att godtyckligt eller utomrättsligt dödande ska förhindras och ha en transparent lagstiftning såväl som ha ett rättssystem.

Internationella konventioner och FN stadgar har system som har till ambition att minska sådant och se till att sådant inte sker. Tyvärr funkar det inte alltid på grund av geopolitiska intressen.

Utifrån en islamisk världsbild så finns även allt detta, men där ligger utgångspunkten i att varje troende också bär ett moraliskt ansvar att inte begå brott, men också en moralisk skyldighet för varje troende att stå upp för rättvisa.

Detta innebär dock inte att enskilda utifrån islam får ta lagen i egna händer och själva straffa eller döma andra för olika brott utan att genomgå rättsliga prövningar.

Från utbildningen får du:
– Ta del av internationell juridik och system
– Svensk och EU lagstiftning
– Islamisk juridik och världsbild
– Ledarskap och verktyg
– Genomgå upplevelsebaserade övningar
– Reflektera i grupp

Lyssna på SMFR:s generalsekreterare Yasri Khan hålla en tvådagars utbildning med workshops och teorier.

När?
Lördag (9/12) kl 10-18
Söndag (10/12) kl 10-16

Var?
Sensus, Drottninggatan 30

Vi bjuder förstås på fika!

Varmt välkomna att delta på denna mycket spännande tvådagars utbildning med såväl workshops som teorier med SMFR:s generalsekreterare Yasri Khan!