Vilken värld vill du leva i?

Stockholm – Islamisk konst med Abdelkarim Mats Cederberg-23 November

224

Assalamu alaikum! Fredliga hälsningar!

SMFR Stockholm kommer att bjuda in Abdelkarim Mats Cederberg som kommer hålla en föreläsning om principerna och symboliken i islamisk konst. Abdelkarim kommer också prata om vikten av rytm, balans, proportion och hänsyn till kulturell kontext i producerande av islamisk konst.

Vi kommer även att bjuda på fika.

Torsdag 23 november
Kl 18-21
Dalslandsgatan 2

Varmt välkomna!