Vilken värld vill du leva i?

Stockholm-Fredsdagarna 2017 med temat muslim och arbetsmarknad-4 November

221

AsSalam alaykum!

Fredsdagarna anordnas årligen med olika aktuella teman som är viktiga att belysa för unga svenska muslimer för att få ökad medvetenhet, verktyg och motivation till att på olika sätt skapa bättre förutsättningar för muslimer att leva i Sverige och vara en naturlig och självklar del av det svenska samhället.

I år hade vi ett panelsamtal med Nema som vann mot Karolinska institutet i en rättegång som resulterade i ett prejudikat som i framtiden underlättar för muslimska kvinnor att kunna bära patientbundna skyddsärmar och kunna arbeta inom vården utan att behöva göra avkall på sin muslimska identitet. Nemas kamp var kantad av många prövningar och test i tålamod och avsikt men även hat och hot. Hon var också ensam i sin kamp där andra inte vågade gå till domstol tillsammans med Nema för att stärka henne och visa på att många unga muslimska tjejer som studerar eller arbetar inom vården tvingas bära korta ärmar utan vetenskapliga bevis om varför avtagbara och patientbundna skyddsärmar likt handskar som används inom vården inte skulle vara ett alternativ. SMFR var den första organisation som Nema vände sig till för stöd och tillsammans med DO har dem drivit fallet i många år, en kamp där Gud tillslut gav seger.

Fardous är förtroendevald och ordförande för SMFR Lund och hennes fall innebar och innebär fortfarande många prövningar. Hennes fall rör rätten till att hälsa med handen på hjärtat och inte tvingas till fysisk kontakt med människor av det motsatta könet och rätten att få sätta sina egna gränser för intrång på integriteten. Något som varken hindrar utförandet eller kvaliteten i hennes arbetsuppgifter. Fardous vände sig också till SMFR för stöd i hur hon skulle gå tillväga för att bland annat få juridiskt stöd. Hennes fall drivs av ett fackförbund och under våren 2018 väntas ett domslut. Vi gör duaa för att vad som än händer är det bara gott för muslimerna och resultatet ligger alltid hos Allah och ansträngningen, avsikten och bönerna ligger hos människan att utföra och sedan låta resultatet vara upp till Gud och ha tillit till Gud – tawwakul.

Khalil är förtroendevald och aktiv i SMFR – och just därför blev han utsatt, JO anmäld med sin chef och arbetsgivare som stod upp för honom och mycket mer. Att vara föreningsaktiv i SMFR ansågs vara en otillåten bisyssla av en kollega och fackombud på den myndighet han arbetar på. Rätten att organisera sig och att vara föreningsaktiv i Sverige är grundlagsskyddad. Något som är väldigt anmärkningsvärt är att det var just ett fackombud – som omfattas av rätten till organisering valde att gå på Khalil för att han var föreningsaktiv på sin fritid i en muslimsk förening. Att misstänkliggöra och i princip förbjuda muslimer att organisera sig är en farlig väg att gå som skulle innebära stor skada för muslimers, men i förlängningen hela Sveriges framtid då sådan godtycklighet – om det får spridning kan leda till vad som helst för vem som helst som har en fritid utanför sitt jobb.

Kontentan ur panelsamtalet var att det var viktigt att vara saklig, professionell, påläst och ej emotionell eller faktaresistent.
Att hålla god ton även mot de som förgriper sig på en och stegvis såväl som systematiskt arbeta för sin rätt utefter de regler och riktlinjer som existerar med logisk saklighet, pedagogisk bevisföring och med lugn samtidigt som man fortsätter att göra sitt bästa på arbetsplatsen, sköta sig och inte bidra till ytterliigare skäl eller ursäkter för andra att hitta på andra saker för att förtrycka en ännu mer.

Viktigt också att ha i åtanke att vissa är okunniga och har fördomar eller inte ens tänker till när de bestämmer saker och inte måste ha en ondsint intention även om deras handlingar skapar stor skada för oss. Även påminnelser om att våra goda handlingar ibland kan få en folkbildande effekt som kan få folk att tänka om kring sina positioner.

En annan viktig del handlade om att det är viktigt att ha rätt intention när man går in i detta, att man också har tålamod, att det kommer bli en lång kamp och en stor ansträngning samt att vinst eller förlust – allt sådan ligger i Guds händer – vårt ansvar är enbart att göra vårt bästa i vår ansträngning och gå in med rätt intentioner.

Väldigt inspirerande människor som vågar ta kampen och bana väg för oss andra och nästa generation muslimer så att deras plats på arbetsmarknaden ska vara självklar!

Föreläsningar av Generalsekreterare Yasri om islamifierad ekonomi och marknadsmöjligheter såväl som Sheikh Salahuddin om vikten av arbete inom islam var riktigt tunga. Även introduktionstalet av vår nya tillförordnade förbundsordförande Shaimaa var fylld av visdomar!

Må Allah välsigna alla som hjälpte till på olika sätt