Vilken värld vill du leva i?

Göteborg-Rätten att organisera sig och försörjning-11 November

206

GÖTEBORG – Assalam alaykum!

För många människor handlar rätten till arbete och försörjning om att få tillgång till lönerarbete på arbetsmarknaden, för andra handlar det om rätten att starta företag.

Vad som är viktigt att tänka på när det gäller ”rätten till arbete” är att det inte handlar om rätten till att få en bestämd anställning, utan om att det ska ses som att få tillgång till arbetsmarknaden och ej diskrimineras/hållas utanför och inte få förvärvsarbeta för vem man är religiöst, etniskt, könsmässigt, funktionshinder osv.

Att kunna ansluta till en förening eller organisation skyddas också av Europa konventionen (art 11) och internationella konventionen om de medborgerliga och politiska rättigheterna (artikel 21 och 22) och omformuleras även i den allmänna förklaringen om mänskliga rättigheter (artikel 20 och 23:4). Dessa rättigheter är emellertid inte en självklarhet. Idag förföljs människor världen över och hotas till livet på grund av att de organiserat sig på olika sätt.

Företag av olika slag påverkar människors liv dagligen, antingen direkt eller indirekt. Det kan vara i rollen som arbetsgivare, granne, producent av olika varor och så vidare. På så sätt har företag och deras verksamhet koppling till de mänskliga rättigheterna. Det flesta företagen har en positiv inverkan på samhället, men det finns företag vars verksamhet har negativa effekter på de mänskliga rättigheterna, tillexempel fabriker som utnyttjar utsatta arbetare eller som aktivt diskriminerar olika grupper av människor.

Amir Dabboussi sitter i Förbundsstyrelsen för SMFR och kommer hålla i utbildning rörande rätten till föreningsfrihet och rätten till arbete samt om sin egna resa och engagemang inom förening och arbetslivet. Han har jobbat som kanslichef med anställda på SMFR och arbetar för närvarande som biträdande rektor på en skola.

SMFR jobbar med att stärka dessa och han kommer ta upp olika saker inom SMFR-programmet och SMFRs-visionsprogrammet.

Utbildningen kommer gå igenom lite kring rättigheter:
– på arbetsplatsen
– till föreningsliv
– på företag
– till att starta företag

Mänskliga rättigheter skriver en hel del om rättigheter, men inom islam så betonas ofta skyldigheter som muslim. Islam betonar att man som muslim ska jobba med ärlighet, uppriktighet och fullfölja sina avtal. Att helt enkelt göra rätt för sig samt vikten av att vara professionell, saklig och pålitlig när man går in i något och göra arbete med god moral som muslim.

Såväl som skyldigheter inom islam att göra rätt för sig.
– att jobba med Amanah (förtroende)
– att jobba med Ikhlas (uppriktghet)
– att följa aqid (avtal)

Utbildningen kommer blanda föreläsning med övningar och case som kan diskuteras i grupp.

Utbildning sker i samverkan med Region västra götalands mänskliga rättighetskommitté, SMFR förbundet, SMFR region väst och SMFR region västs lokalavdelningar samt Sensus studieförbund.