Vilken värld vill du leva i?

SIGTUNA – Den farliga religionen 15 Oktober

283

SIGTUNA – Den farliga religionen 15 Oktober

Angelägna samtal – panelsamtal med Joel Halldorf och Yasri Khan

Sigtunastiftelsen har i 100 år varit platsen för samtal som förs i kretsen kring medarbetare, samarbetsparters, inbjudna gäster och andra intressenter – ett kontinuerligt och eftertänksamt samtal som med grundarnas ord skulle kunna beskrivas som ”gränsöverskridande dialog”. Det tar sin tid att bygga upp ett gynnsamt samtalsklimat. I vår tid, som präglas av ett snabbt informationsflöde och en massmedial snuttifiering, är det nödvändigt med motvikter.

Sigtunastiftelsen har varit, och vill vara, en sådan motvikt. Idag kanske mer än någonsin hopar sig det offentliga livets frågor inom en rad områden, och kräver en alltmer eftertänksam dialog.

Vid några tillfällen varje termin vill vi därför erbjuda en plattform för den eftertänksamma och initierade dialogen mellan två personer som vill samtala kring frågor som känns angelägna för dem. Vid varje tillfälle finns också möjlighet för oss som lyssnar att ställa frågor och komma med inlägg.

Joel Halldorf är teolog och författare verksam vid Teologiska högskolan i Stockholm. Hans forskning är framför allt inriktad på modernitet och religion samt svensk frikyrklighet.
Som debattör skriver han regelbundet om frågor som rör religion och politik, religionsfrihetens gränser och religionens offentlighet bland annat i Dagen, Expressen, Dagens Nyheter och Axess Magasin.

Yasri Khan är generalsekreterare och en av grundarna av Svenska muslimer för fred och rättvisa (SMFR) och tidigare miljöpartistisk politiker. Han har även varit drivande i att
bygga upp relationer med olika trossamfund och varit med och utvecklat samt drivit ett flertal interreligiösa samarbeten som Interkulturell mötesplats på Sigtunastiftelsen och
Salaams Vänner.