Vilken värld vill du leva i?

Mastersuppsats i religionsvetenskap

0 221

SMFR arbetar aktivt med att försöka öka kunskapen om muslimer och islam även i den akademiska banan och därför är samarbete med studenter som skriver om just de ämnena viktigt.

En elev på en högskola studerar sin masteruppsats i religionsvetenskap och har riktat in sig på att skriva om muslimer som aktivt tagit ett steg från att vara kulturella muslimer till mer praktiserande muslimer och konsekvenserna av detta inom ett muslimskt såväl som inom en sekulär kontext.

Vi kommer därför få en föreläsning av studenten där han berättar om sig själv och om sin uppsats och sedan avsluta med en diskussion som han kommer få med i sin uppsats.

Kom och påverka en masteruppsats och ge din åsikt!

Image

mastersuppsats.jpg