Vilken värld vill du leva i?

Besök av OSCEs representant för att bekämpa intolerans och diskriminering mot muslimer

0 188
STOCKHOLM – SMFR fick idag besök av Dr.Azra Junuzovka från office for democratic institutions and democratic rights (ODHIR) som är en del av OSCE. Utöver det deltog även Professor Bülent Senay som är OSCEs personliga representant till ordförande för att bekämpa intolerans och diskriminering mot muslimer samt medlem i OSCEs rådgivarpanel kring religionsfrihet.

På plats deltog Dr. Shaimaa Abdelhady förbundssekretare för SMFR, Aya Zemzem Mohammed vice förbundsordförande för SMFRBoudour Al Hashmi förbundsledamot och regionordförande i Stockholm för SMFR samt SMFRs kanslichef Omera Saleh och SMFRs generalsekreterare Yasri Shamsudin Khan

Under mötet diskuterades bland annat Sveriges strukturer och olika utmaningar som uppstår ur de strukturer som finns idag samt den lagstiftning och praxis som existerar som gör att minoriteters rättigheter inte alltid tillgodoses rent praktiskt.

Fokus på samtalet var på den muslimska gruppen även om samtal fördes om andra minoritetsgruppers utsatthet som bland annat romer, judar och afrosvenskars situation. Samtalet kretsade kring strukturerna och vad som sågs som viktiga saker att åtgärda för att komma åt minoriteters utsatthet generellt och muslimers utsatthet specifikt.

Målet med mötet var att samla in data och tankar från det muslimska civilsamhället inför möte med regeringsrepresentanter från utrikesdepartementet och kulturdepartementet som sedan ska landa i en rapport om Sverige.

#OSCE #SvenskaMuslimer #SMFR #Islamofobi #antisemitism #afrofobi#antiziganism #hatbrott #diskriminering