Vilken värld vill du leva i?

Pågående försök till militärkupp i Turkiet

0 145
Pressmeddelande

Ett försök till militärkupp sker just nu i Turkiet. Turkiets folkvalda regering och parlament har blivit utsatt för ett försök till våldsamt maktövertagande av en militärfalang som är satta att skydda landet.

Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa står upp för principen om demokrati och folkligt valda regeringar och accepterar inte militära övertaganden eller militärregimer som kommit till makt via militärkupper. Folket ska välja sina ledare och ledarna ska tjäna folket inte sina egna maktambitioner.

Militären ska vara under folket. Folket ska inte vara under militären. En militärkupp i Turkiet underminerar utvecklingen av muslimska demokratier runt om i världen. Maktöverföring ska ske på fredligt sätt och genom tydliga spelregler i enlighet med lag och ordning via folkval. Makt ska också endast innehas temporärt och med tydliga utgångsdatum för nya folkval.

Att acceptera militärkupper är att ogiltigförklara folkvilja och skapar farliga prejudikat för framtiden för hur makt tillåts överföras såväl öppnar upp dörren för långa maktinnehav av diktaturer. Att tillåta maktövertag för vapen, tänjer på en linje som gör av vapen kan ersätta valurnor och det är en utveckling vi inte önskar se.

Militärregimer som kommit till makt via militärkupper har sällan lett till annat än folkligt förtryck. Vi ser allvarligt på detta och följer utveckling med stor oro och hoppas att Turkiet inte hamnar i ett inbördeskrig och bidrar till en ökad destabilisering i regionen samt ett ökat antal flyktingar i världen.

Vi uppmanar Sverige och EU att stå upp för demokratin och försvara principen om tidsbegränsade folkval i enlighet med konstitutionella lagar som det enda legitima sättet för maktöverföring.

‪#‎Turkiet‬ ‪#‎Demokrati‬ ‪#‎Militärkupp‬ ‪#‎SMFR‬