Vilken värld vill du leva i?

Uttalande av förbundsordförande med avseende på Paris

0 139
PROFIL.jpg

Militanta extremister på olika sidor sätter alltmer dagordningen samtidigt som de göder varandra, sprider hat och gör verklighet av sina hot. Resultatet blir att samhället blir mer polariserat och extremisterna kommer närmare sitt efterlängtade krig som bevisar deras världsbild.

Muslimer blir attackerade, diskriminerade och stigmatiserade av högerextrema strömningar i samhället. Unga muslimer rekryteras och övertygas av militanta extremister om att de inte är välkomna och som vill slå tillbaka. En attack sker och högerextrema fortsätter att rekrytera och mobilisera människor och använda attacken som bevis för att muslimer utgör en fara såväl som uppvigla till mer militant extremism och attacker mot muslimer.

Nu kommer en hel del islamofober cyniskt att använda det som skett i Paris som en metod för att ursäkta moskébränningar såväl som bagatellisera dessa och kollektivt beskylla alla muslimer såväl som ställa dem till svars för olika individers agerande – ty sådan är logiken hos de som inte förmår att se muslimer som något annat än ett ondskefullt kollektiv – oavsett hur mycket de försöker att dölja det bakom fina omskrivningar. 

Det som skett i Paris är en oerhörd tragedi och det är viktigt att förövarna hittas och lagförs. Vi inom den muslimska fredsrörelsen skickar vår sympati till de drabbade och deras anhöriga på samma sätt som vi gjorde till de drabbade och de anhöriga i Utöya 2011 och i Stockholm 2010. 

Vi vill också passa på att fördöma dem som tror eller utgår ifrån att muslimer på något vis stödjer våld så länge de inte bevisar motsatsen. Utgångspunkten i allas tankar kring detta borde vara att ingen människa oavsett ifall de är muslimer eller inte stödjer sådana former av handlingar förutom de individer eller grupper som aktivt uttalar sitt stöd för sådant – allt annat är islamofobiskt, rasistisk och oerhört hatiskt. 

Att stoppa den nedåtgående spiralen av intolerans, rasism och hat som sker innebär att vi alla behöver stå enade mot militanta extremister och aldrig tillåter dessa oavsett inriktning att få definiera oss, representera oss, leda oss.

Vi måste tro på vår egna väg bort från den väg som extremister av olika slag försöker leda oss. Ett samhälle som inkluderar utan rasism, ger möjligheter, upprätthåller välfärd, säkerställer ordning, upprätthåller rättvisa och håller sig ekonomiskt livskraftig.

Värderingar står på spel som många av oss delar oavsett tro, etnicitet eller hudfärg som handlar om att leva och låta leva med tolerans, värdighet, respekt och empati för varandra. 

Vi måste som samhälle möjliggöra för människors vilja att bara få jobba och få ihop en inkomst, ha någonstans att bo, få ett bra liv, hitta någon att dela sin glädje med, få chans att utöva sin tro och få göra sådant som gör att livet känns meningsfullt.

//Förbundsordförande Yasri Khan

Klicka för press och media kontakt Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa