Vilken värld vill du leva i?

Här kan du hålla koll på vad som händer i SMFR!

Recent Posts

Salam alaykum! Äntligen kan vi presentera SMFR Region Stockholms konferens: Själslig, psykisk och fysisk hälsa – Den hälsosamma vägen till paradiset! Hur lever vi ett hälsosamt liv?Hur balanserar vi ett aktivt liv utan att det går ut över vårt välmående?Hur kan vi via vår fullkomliga religion
Read More…

Ljusmanifestationer

I Gud den nåderikes, den barmhärtiges namn. Idag har SMFRs aktiva landet runt deltagit på ljusmanifestationer i

Nya Zeeland

”Från Gud är vi komna och till Gud ska vi återvända.” Idag skedde två terrorattacker mot två moskeer under
1 of 89
Många aktiviteter

Som du kan se ovan så är SMFR en väldigt aktiv rörelse. Bara under år 2017 så arrangerade SMFR över 290 aktiviteter runtom i landet! Under 2018 arrangerade SMFR över 460 aktiviteter!

SMFR har lokalavdelningar och verksamhet i majoriteten av Sveriges största städer med regioneravdelningar i flera av Sveriges storstadsregioner. Det är med hjälp av  våra aktiva i lokalavdelningarna och våra samarbetspartners som vi kunnat vara så aktiva på så många olika platser i landet.

Många aktiva

SMFR växer för att vi har attraherat många medlemmar som har valt att bli aktiva. Alla våra medlemmar är inte aktiva, vissa stödjer oss enbart ekonomiskt eller genom att på andra sätt visa oss sitt support.

Vi söker ständigt personer som kan vara med och bidra till att SMFR blir en bättre organisation. Den muslimska fredsrörelsen är byggd på att vi satsar på våra medlemmars utveckling. Under 2017 hade SMFR c:a 150 förtroendevalda och c:a 2000 medlemmar.

SMFR är en spetsig fredsrörelse som vågar utmana och som samtidigt aktivt samlar och samverkar brett!

Nedan kan du se några av de organisation som vi har arbetat med – både i Sverige och internationellt.

Vad folk säger om SMFR

"SMFR har bra föreläsningar med övningar som konkretiserar teorin och mycket reflektioner.

Det är givande hur vi får lära oss saker som ger oss som individer verktyg att göra skillnad samtidigt som vi lär oss att acceptera att vi är olika.

Jag är så inspirerad över hur öppna och välkomna folk i SMFR är!"
Maria
"SMFR har via sin kurs varit nyttig i den bemärkelsen att man fått ett nytt synsätt på såväl historiska som samhällsfrågor.

Nya perspektiv på alla områden som vi fått ta del av på den kursen jag gick gör det möjligt att i efterhand att implementera det tänk som var centralt i det som lärdes ut, nämligen ett islamiskt tänk, på en arbetsplats eller i skolan när frågor inom sociologi, psykologi, politik, ekonomi och juridik diskuteras."
Furqan
"Den långa kursen jag gick på har varit otroligt givande på inspirationsnivå till konkreta verktyg att använda. Den har tagit upp så många olika saker som sedan visat sig ha så logisk, viktig koppling. Allt ifrån verktyg och inspiration i hur man bygger organisationer, hur man bygger team, hur man förstår konflikter, psykologi, politik, islams historia och hur många saker har samband.

Kursen avslutades med strategisk tänkande och vad framtiden politisk och ekonomiskt kommer innebär och vad muslimer behöver göra."
Sara
"När jag började gå på SMFRs kurser så trodde jag inte att jag skulle få så mycket kunskapsbredd på alla nivåer socialt, ekonomi, religion, historia, politik, framtid och nutid etc.

Kursen har gett mig mycket mer än vad jag förväntat mig. Den har varit givande, inspirerande och effektiv. Jag har kunnat använda saker jag lärt mig här i mitt privata liv, i skolan, hemma och mer. Mycket har fastnat som PEMS, comfortzone, konflikthantering, Aqidah och smfrs tankar och mål.!
Hibaakh

Stöd oss


Bankgironummer: BG 218-7391

Swish: 1235015185

Adress

Besöksadress: Dalslandsgatan 2, 118 58 Stockholm

Postadress: Box 111 58, 100 61 Stockholm

Organisationsnummer: 802441-3232