Vilken värld vill du leva i?

SMFR utbildar

SMFR lägger stort fokus på utbildning. Vi utbildar inom bland annat ledarskap, teologi, politik, filosofi, pedagogik, psykologi, historia och mycket mer.

Vi arrangerar utbildningar både för externa organisationer och för medlemmar.

Gör en intresseanmälan här!

SMFR organiserar

Vi samlar människor i en målorienterad gemenskap där vi lär känna varandra, stöttar varandra och arbetar tillsammans för att uppnå mål.

Vi vill påverka mot ett bättre samhälle. Inom SMFR påverkar vi varandra till att ha höga ambitioner och ständigt sträva mot att vilja bli bättre människor


Gå med i SMFR!

SMFR Påverkar

Vi påverkar genom forskning, debattartiklar, remissinstanser, verksamheter, projekt, kampanjer, folkbildning, aktiviteter och mycket mer.

Läs mer om hur vi påverkar!

SMFR lyssnar

Vi vill finnas i din verklighet och kunna representera det du ser och hör i din vardag och förstå de behov som finns i samhället och försöka lösa de utmaningar som finns.

Skriv till oss!

SMFR har förändrat mitt liv. Jag har upptäckt så mycket om mig själv som jag inte visste om förut tack vare utbildningarna och människorna i SMFR och jag lär mig massor som hjälpt mig utvecklas i mitt privata liv
Det är en organisation som vet hur man bygger upp verksamheter och som verkligen satsar på att bygga upp människor. Jag har sett med egna ögon hur oorganiserade och oerfarna ungdomar växt och blivit en disciplinerad kraft via SMFR
SMFR gör mycket viktigt arbete i samhället. Man ser att de verkligen vill arbeta för en bättre värld. Jag är imponerad över allt viktigt arbete man lyckats göra med så knappa resurser.
Besöksadress: Dalslandsgatan 2, 118 58 Stockholm

Postadress: Box 111 58, 100 61 Stockholm

Organisationsnummer: 802441-3232
Bankgironummer: BG 218-7391

Swish: 1235015185