Ansvar

Assalamo Aleikom/Fredshälsningar,

Bor du i området Sigtuna/Väsby och vill engagera dig aktivt i den Muslimska Fredsrörelsen och ta plats som ledare och förebild med utgångspunkt att utmana dig själv och utvecklas som människa?

Assalamo Aleikom,

Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa besöker fredagen den 24 maj Umeå för att under ett informationsmöte berätta om organisationen och se efter vilket intresse det finns bland Umeå-borna att starta upp en lokalgrupp för SMFR i Umeå.

Assalamo Aleikom/Fredshälsningar,

Bor du i södra Stockholm och vill engagera dig aktivt i den Muslimska Fredsrörelsen och ta plats som ledare och förebild med utgångspunkt att utmana dig själv och utvecklas som människa?

Assalamo Aleikom/Fredshälsningar

Vill du engagera dig aktivt i den Muslimska Fredsrörelsen och ta plats som ledare och förebild med utgångspunkt att utmana dig själv och utvecklas som människa?

SMFR deltog under Maj månad på en utbildning om hatbrott arrangerad av OSCEs myndighet för mänskliga rättigheter ODIHR. Målet med utbildningen är att öka medvetenheten bland muslimska organisationer i Danmark, Norge, Finland och Sverige.

 

Poetry For Charity 

Assalamo Aleikom/Fredshälsningar

Vill du engagera dig aktivt i den Muslimska Fredsrörelsen och ta plats som ledare och förebild med utgångspunkt att utmana dig själv och utvecklas som människa?

Nu har SMFRs nya kanslichef jobbat i en hel månad. Så här säger Amir Dabboussi om tjänsten:

äktenskapskontrakt liksom se över möjligheten att etablera tvistedomstolar för att underlätta hanteringen av tvister inom inom islamisk familjerätt.

 

Under vecka 16 har vi på kansliet haft praktikanterna Ali Abdullatif och Emran Elham som går i årskurs 8 hos oss från Al-Azharskolan i Vällingby. Under veckan har de fått testa på olika arbetsuppgifter som att förbereda utbildningsmaterial, skriva om konfliktsituationen i Öst Turkistan och värva medlemmar samt sätta sig in i andra relevanta ämnen som rör fred- och konflikt som folkmordet i Srebrenica och tittat på en dokumentär om Malcolm X.

Sidor

Prenumerera på RSS - Ansvar