Ledarskap

Det är dags för regeringen att se till att trosutövare får relevant skydd för att kunna utöva sin tro. Det är statens ansvar att se till att demokratiska fri och rättigheter säkerställs – annars kan man inte tala om verklig religionsfrihet. Det skriver Yasri Shamsudin Khan, förbundsordförande Muslimska fredsrörelsen på SvD Debatt.

SMFR förbundsledning träffas för att diskutera framtiden samt SMFR-programmet. Under 2012 så har SMFR fokuserat på att ta fram och utveckla material för att stärka individer genom att utveckla ledarskapsprogram med fokus på att påskynda personlig utveckling, erbjuda givande erfarenheter och inspirera till ökat ansvarstagande bland aktiva medlemmar.Målet var att skapa en kultur som bidrog till individers utveckling och lärande.

SMFRs förbundsstyrelse på styrelemötet under söndagen där styrelsen bland annat höll en workshop för att jobba med SMFR programmet. Målet är att hinna lägga fram förslaget till förbundstämman i februari.

SMFR har länge sett att det finns en hög nivå av psykisk ohälsa i samhället samt att det finns ett starkt behov kring att jobba med detta. Psykisk ohälsa har blivit den överlägset vanligaste orsaken till sjukskrivningar.

Under helgen träffades SMFRs lokala representanter för första gången efter sommaren tillsammans med förbundsstyrelsen. Representanter från olika avdelningar i landet var närvarande och tillsammans var det ett tjugotal personer som fanns på plats på förbundets nya lokaler i Skanstull för att diskutera och lära sig mer om SMFRs verksamhet, historia och framtid.

ANMÄL dig till registering@muslimerforfred.org med rubriken Syrien. Antal platser kommer vara begränsat. Först till kvarn gäller!

SMFR fortsätter sin Seminarieserie om aktuella ämnen!

Anmäl ditt intresse för kursen på 

går reste vår vice ordförande Shaimaa Abdelhady och kanslichef Amir Dabboussi till Malmö för att hålla en grundutbildning vid uppstart av SMFR Malmö lokalgrupp som har varit inaktiv en period. SMFR Malmö var vår första uppstartade lokalavdelning och nu blåser det vind i seglen igen.

De senaste i raden av hungerstrejker på Guantánamo är nu inne på sin femte månad. 106 av de totalt 166 fångarna deltar i den pågående hungerstrejken och 45 av dem är så undernärda att de tvångsmatas via en slang genom näsan, en metod som fått STARK kritik från bla läkare och människorättsorganisationer.

Som vanligt är SMFR närvarande på Almedalen för att påverka! SMFR kommer att arrangera seminarier, delta på seminarier liksom mingla med andra opinionsbildare och makthavare liksom lyssna på dem olika politiska utspelen! 

Sidor

Prenumerera på RSS - Ledarskap