Ledarskap

Värdebaserat ledarskap är en kvalificerad ledarutbildning som görs med Scouterna och SMFR som initierades för första gången 2010.

Utbildningen Storebror & Storasyster är tillbaka – 
Ett inspirerande projekt för dig som vill skapa förändring!

SMFR är idag mashallah en av Sveriges största fredsrörelser liksom en av Sveriges största muslimska organisationer med en tillväxttakt vi kan känna stolthet över. Vi vill tacka alla aktiva inom SMFR liksom alla de som stött oss för att göra detta möjligt. 

Så avslutas förbundsstämman 2014 med mycket glada och nöjda miner från våra ombud. Efter en intensiv och framförallt energifylld helg har SMFR politiska plattform SMFR-programmet antagits (efter vissa förhandlingar) liksom stadgeändringar och motioner. Lärorika och spännande utbildningar liksom massor av skratt och glädje har också förgyllt helgen. Allhamdulillah!

Assalamo Aleikom / Fredshälsningar,

Från gårdagens introduktion i mötesteknik och årsmötesförfarande.

Närvarande var aktiva från de olika lokalavdelningarna i Stockholm regionen.

SMFRs förbundsordförande och talesperson håller idag en föreläsning om mänskliga rättigheter med fokus på Burma, Kina och Thailand på Lunds Universitet klockan 19:15 på Palaestra et Odeum. Han har tidigare hållit föreläsningar på ett flertal universitet runtom i Sverige (Bland annat Umeå, Linköping, Stockholm, Örebro mfl) om olika ämnen.

Bor du i Göteborg?

SMFRs lokalavdelning - Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa Väst (SMFR väst) arrangerar i samverkan med våra lokala samarbetspartners Kristna freds Göteborg, Svenska Kyrkans Unga i Göteborgs stift, Studieförbundet Bilda, FN-föreningen Göteborg och Interreligiösa centret Martin Luther King dagen.

Sista kurshelgen har nu passerat för folkhögskolekursen SMFR hållit i och utvecklat för Härnösands folkhögskola.

Det är dags för regeringen att se till att trosutövare får relevant skydd för att kunna utöva sin tro. Det är statens ansvar att se till att demokratiska fri och rättigheter säkerställs – annars kan man inte tala om verklig religionsfrihet. Det skriver Yasri Shamsudin Khan, förbundsordförande Muslimska fredsrörelsen på SvD Debatt.

Sidor

Prenumerera på RSS - Ledarskap