Civilsamhället

Från SMFRs utbildning Interkulturell mötesplats omgång 4 som sker i samverkan med equmenia, Guds Hus i Fisksätra, Judiska Församlingen i Stockholm, Svenska Kyrkans Unga, Syrisk Ortodoxa Kyrkans Ungdomsförbund (SOKU),
Sveriges Unga Katoliker (SUK) samt Sigtunastiftelsen

Till stöd för de modiga systrarna som var dag utsätts för trakasserier, våld och hot på grund av sin tro. Ni är hjältar!

Assalamo Aleikom/Fredshälsningar,

Glad Eid Al-Fitr! Må Gud acceptera er fastan för denna Ramadan.

Pressmeddelande den 7 augusti 2013

Assalamo Aleikom/Guds frid vare med er,

Som vanligt är SMFR närvarande på Almedalen för att påverka! SMFR kommer att arrangera seminarier, delta på seminarier liksom mingla med andra opinionsbildare och makthavare liksom lyssna på dem olika politiska utspelen! 

 

Poetry For Charity 

SMFR har precis blivit en medlemsorganisation i SENSUS studieförbund. SMFR blev enhälligt vald den 27 april 2013 på SENSUS förbundsstämma. Beslutet att styrelsen planerade att söka medlemskap i Sensus har tidigare informerats på SMFRs förbundsstämma 2013 där SMFR bland annat bjöd in representanter från Sensus förbundskansli.

Ett inspirerande Projekt för dig som är 18-20 år och äldre!

Projekt av Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa med stöd av Ungdomsstyrelsen.

Vinnare av Great Debaters 2012 Sara Younis (näst till höger) håller i sitt pris, en Surplatta. Hon står tillsammans med Juryn (Mehmet Kaplan och Doreen Månsson) och SMFRs förbundsordförande samt Kanslichef.

Sidor

Prenumerera på RSS - Civilsamhället