Islamiska principer

SMFR Norra Sverige var medarrangörer till ett seminarium när imamen Hussein Halawa, generalsekreterare på Europeiska fatwarådet var på besök i Umeå. Seminariet har lett till att muslimer i norra Sverige nu fått tydligare riktlinjer på hur de kan fasta under Ramadan. 

Assalamo Aleikom/Fredshälsningar,

Assalamo Aleikom/Fredshälsningar,
Vill du följa med Muslimska Fredsrörelsen till Almedalsveckan 29 juni till 6 juli?

Största kön till SMFRs monter på #MFD14 mashallah! Alla vill fram till våra fantastiska förtroendevalda för att ta del av vad SMFR har att erbjuda!

Bli medlem idag!

Vad vi gör i montern:
SMFR samlar nu in information via enkäter för att stärka kunskap om muslimers utsatthet, vanor och politiska åsikter. Detta gör vi för att kunna förstå och stärka muslimers röst i samhället. Var med och bidra till att vi kan påverka mer inshallah!

Assalamo Aleikom/Fredshälsningar,

Ska du delta på Muslimska Familjedagarna? Muslimska Fredsrörelsen söker funktionärer som kan stå i montern och representera SMFR underMuslimska Familjedagarna - ملتقى الأسرة المسلمة i Älvsjömässan den 18-20 april.

SMFR medverkade på World Interfaith Harmony Week 2014 som anordnades av nätverket Interreligiöst Fredsforum. Bilderna togs under en ljusmanifestation med texter om fred ur åtta religioners heliga skrifter som lästes upp på Medborgarhusets trappa.

Vår kanslichef Amir Dabboussi bidrog och reciterade koranvers 13 från kapitel 49 i Koranen: "Människor! Vi har skapat er av en man och en kvinna, och Vi har samlat er i folk och stammar för att ni skall lära känna varandra".

 
Tack till Peter Lööv Roos som skickade oss bilderna!

Vill Du bli en del av Sveriges snabbast växande fredsrörelse och få verktyg att leda dig själv och andra? Här är din chans! Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa söker starka individer som brinner för att skapa positiva och hållbara förändringar i samhället, då vi tror att trygga individer skapar trygga samhällen.

Sidor

Prenumerera på RSS - Islamiska principer