Rättvisa

Fredshälsningar/Assalamo alikom!

Var med på ett panelsamtal där fyra unga och engagerade muslimer med olika bakgrunder i Mellanöstern och Nordafrika tar upp och diskuterar situationen i Mellanöstern idag, alla med sin egen utgångspunkt och sina egna perspektiv.

Assalamo Aleikom alla och Ramadan Kareem!

De senaste i raden av hungerstrejker på Guantánamo är nu inne på sin femte månad. 106 av de totalt 166 fångarna deltar i den pågående hungerstrejken och 45 av dem är så undernärda att de tvångsmatas via en slang genom näsan, en metod som fått STARK kritik från bla läkare och människorättsorganisationer.

Situationen är allvarlig i Bangladesh och flera ledande människorättsorganisationer som t.ex Human Rights Watch, Amnesty International mfl har visat en oro över utvecklingen i landet med flera döda och tusentals skadade i samband med massiva protester som skakat landet.

Manifestation till minne av “Al Nakbah dagen 1948″. Katastrofen som blev en följd av staten Israels bildande på 78 % av det historiska Palestina. 500 Palestinska byar avfolkades och raserades och över 700 000 palestinier tvingades på flykt.

SMFR var under februari/mars månad i Thailand för att följa upp konflikten i Södra Thailand genom att leda en delegation med en svensk riksdagspolitiker från miljöpartiet och en forskare från handelshögskolan. Fortfarande i Thailand så pågår det dödligt våld där dödstalet överstigit 5000 personer.

SMFR har april månad haft möten med Bengaliska diaspora grupper i Sverige . Det sker idag grova överträdelser av mänskliga rättigheter i Bangladesh och det finns en stark politisk spänning idag. Nyligen i veckan så greps en chefredaktör för en av de mer ansedda oppositionstidningarna i Bangladesh. Flera personer från oppositionen har även ”försvunnit”. SMFR ser med oro på hur det politiska och civila utrymmet i Bangladesh stadigt har minskat sedan 2012.

Under April månad träffade SMFR representanter från Rohingyas i Burma. SMFR har tidigare arbetat med opinionsbildning och fått ut artiklar gällande den allvarliga situationen i Burma.  SMFR planerar att fortsätta jobba med att lyfta frågan om etnisk rensning i Burma i Sverige och uppmana regeringen att ta frågan om mänskliga rättigheter i beaktning i sin Utrikes och handelspolitik med Burma.

Sidor

Prenumerera på RSS - Rättvisa