Fred

Att hitta en väg framåt i den djupa södern (Patani) – Jakten på en varaktig och rättvis fred (The text will be in English below)

Rohingya i Burma är enligt FN världens mest förföljda folk. Kom och lyssna om den etniska rensning som sker i Arakanstaten samtidigt som världen tittar bort.

Medverkande: Maria Ferm (MP), riksdagsledamot och Dr. Ahmed Siddiqi från ERC 

Moderator: Yasri Khan, Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa. 

Fredshälsningar/Assalamo alikom!

SMFR fortsätter vår seminarieserie
Kom och lyssna på Usamas Mustafa Kamils analys av situationen i Egypten där militären åter tagit makten och den fruktade säkerhetstjänsten som torterade hans far är tillbaka. Flera blodbad har skett i Egypten de senaste dagarna och för att göra saken värre så ryktas det om att Mubarak snart åter är på fri fot.

Var med på ett panelsamtal där fyra unga och engagerade muslimer med olika bakgrunder i Mellanöstern och Nordafrika tar upp och diskuterar situationen i Mellanöstern idag, alla med sin egen utgångspunkt och sina egna perspektiv.

Assalamo Aleikom alla och Ramadan Kareem!

Situationen är allvarlig i Bangladesh och flera ledande människorättsorganisationer som t.ex Human Rights Watch, Amnesty International mfl har visat en oro över utvecklingen i landet med flera döda och tusentals skadade i samband med massiva protester som skakat landet.

Manifestation till minne av “Al Nakbah dagen 1948″. Katastrofen som blev en följd av staten Israels bildande på 78 % av det historiska Palestina. 500 Palestinska byar avfolkades och raserades och över 700 000 palestinier tvingades på flykt.

SMFR var under februari/mars månad i Thailand för att följa upp konflikten i Södra Thailand genom att leda en delegation med en svensk riksdagspolitiker från miljöpartiet och en forskare från handelshögskolan. Fortfarande i Thailand så pågår det dödligt våld där dödstalet överstigit 5000 personer.

SMFR har april månad haft möten med Bengaliska diaspora grupper i Sverige . Det sker idag grova överträdelser av mänskliga rättigheter i Bangladesh och det finns en stark politisk spänning idag. Nyligen i veckan så greps en chefredaktör för en av de mer ansedda oppositionstidningarna i Bangladesh. Flera personer från oppositionen har även ”försvunnit”. SMFR ser med oro på hur det politiska och civila utrymmet i Bangladesh stadigt har minskat sedan 2012.

Sidor

Prenumerera på RSS - Fred