Representation

Sverige har fått en plats i FNs säkerhetsråd. Med anledning av det tillkallades ett CSO (civilsamhällesorganisationer) möte med Sveriges nya Ambassadör för Mänskliga Rättigheter där Muslimska Fredsrörelsen - Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa deltog.

Ramadanbord 2016 | Almedalsedition

Assalamo Aleikom / Fredshälsningar,

Vi befinner oss mitt upp i den heliga månaden Ramadan och vi vill med stor glädje välkomna er till Muslimska Fredsrörel

SMFR monterbord på MFD.

Assalamo Aleikom,

SMFR deltar årligen på Muslimska Familjedagarna - ملتقى الأسرة المسلمة och i år kör vi igen.

Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa förbundsordförande deltog idag på UDs startmöte om strategi för MENA och Syrienkrisen.

SMFR deltar på konferens om våldsbejakande extremism i Göteborg

SMFR Västra Sverige deltog under veckan på en konferens om våldsbejakande extremism och representerades av SMFR västras ordförande Sara Younes.

SMFR träffade idag Turkiets EU-minister Volkan Bozkir som är på besök i Sverige på inbjudan av organisationen ‪#‎UETD‬. Samtalet handlade bland annat om Turkiets EU-förhandlingar och synen på den nya kommissionen såväl som Turkiets hållning i frågan.SMFRs förbundsordförande tillsammans med bland annat Kanslichefen och Förbundssekreteraren deltog på mötet.

SMFR deltar på DOs referensgruppsmöte

SMFR deltar på DO referensgruppsmöte för att samtala och diskutera om diskriminering mot Muslimer där vi bland annat får en ärendedragning för aktuella fall som är kopplat till muslimer samt får möjlighet att ge input kring DOs arbete. 

SMFR deltar på LSUs årsmöte

Muslimska Fredsrörelsen - Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa deltog i helgen på Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationers (LSU) årsmöte som medlemsorganisation och representerades av SMFRs Stockholmsordförande 

SMFR medverkar på MR-dagarna i Umeå

SMFR medverkar på MR-dagarna i Umeå och höll ett seminarium om islamofobi som ett samhällsproblem som begränsar människor.

Muslimska Fredsrörelsen - Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa förbundsordförande Yasri Khan träffar Stefan Löfven på SSUs jubileumsfirande av Ingvar Carlsson.

Sidor

Prenumerera på RSS - Representation