Lokalavdelningar

De kommer att drunkna i sina mödrars tårar-Bokcirkel med SMFR Hisingen, tredje tillfället

Salam aleykom!

Välkommen till SMFR Hisingens bokcirkel där vi ska börja med att läsa Johannes Anyurus nya bok "De kommer drunkna i sina mödrars tårar".

Under träffarna kommer vi att diskutera och analysera boken utefter satta frågor för att få en djupare förståelse och perspektiv. Vi kommer ta del av varandras tankar och känslor för att utöka vår syn på boken.

Syftet är främst att bredda våra läsvanor, motivation till att läsa och söka kunskap.

De kommer att drunkna i sina mödrars tårar-Bokcirkel med SMFR Hisingen, andra tillfället

Salam aleykom!

Välkommen till SMFR Hisingens bokcirkel där vi ska börja med att läsa Johannes Anyurus nya bok "De kommer drunkna i sina mödrars tårar".

Under träffarna kommer vi att diskutera och analysera boken utefter satta frågor för att få en djupare förståelse och perspektiv. Vi kommer ta del av varandras tankar och känslor för att utöka vår syn på boken.

Syftet är främst att bredda våra läsvanor, motivation till att läsa och söka kunskap.

SMFR Stockholm-#Pantaförsomalia

Assalamo Aleykom!/Hej!

Som de flesta av er vet så råder det just nu en enorm torka i Somalia, vilket har lett till en vattenbrist. Av denna anledning har SMFR Stockholms lokalavdelning lanserat kampanjen "Panta för Somalia".

Kampanjen avslutas den 25e april med ett event där man antingen:
1. Tar med sina pantburkar till eventet
2. Tar med sitt pantkvitto till eventet

Assalamo Aleykom!/Hej!

Som de flesta av er vet så råder det just nu en enorm torka i Somalia, vilket har lett till en vattenbrist. Av denna anledning har SMFR Stockholms lokalavdelning lanserat kampanjen "Panta för Somalia".

Kampanjen avslutas den 25e april med ett event där man antingen: ...
1. Tar med sina pantburkar till eventet
2. Tar med sitt pantkvitto till eventet

STOCKHOLM - Den 17:e april var SMFR Stockholm västra ute i fisksätra där flera unga medlemmar engagerades i att rita sina tankar om kampanjen #PantaförSomalia

De lyckades också samla en del pant!

ee.jpgeeee.jpgLINKÖPING - Den 13:e april arrangerade lokalavdelningen SMFR Linköping en föreläsning om radikalisering och våldsbejakande extremism som berör ett ämne som har varit ständigt omdiskuterat under det senaste decenniet.

STOCKHOLM - 13 April spontanhäng och förberedelsemöte inför muslimska familjedagarna. Närvarande fanns ledamöter för SMFR Norra Stockholm, SMFR Järva, SMFR Västra Stockholm, SMFR Södra Stockholm och SMFR Stockholm.

SMFR Linköpings samtalskväll om radikalisering

SMFR Linköping anordnar en spännande kväll som berör ett ämne som har varit ständigt omdiskuterat under det senaste decenniet.

GÖTEBORG - den 9 april arrangerade SMFR Östra Göteborg i samverkan med SMFR Region Väst sin första inspirationskväll för året. Inspirationskvällen hade fokus på sahabiyat (Kvinnliga följeslagare) och kvinnliga förebilder.

Sidor

Prenumerera på RSS - Lokalavdelningar