Lokalavdelningar

Eidfest med SMFR Jönköping

Salam Aleykum, fred och hälsningar till er alla!

SMFR Linköping - Poesianalys

LINKÖPING - Salam alaykum! Välkommen till föreläsning kring poesianalys!

De kommer att drunkna i sina mödrars tårar-Bokcirkel med SMFR Hisingen, tredje tillfället

Salam aleykom!

Välkommen till SMFR Hisingens bokcirkel där vi ska börja med att läsa Johannes Anyurus nya bok "De kommer drunkna i sina mödrars tårar".

Under träffarna kommer vi att diskutera och analysera boken utefter satta frågor för att få en djupare förståelse och perspektiv. Vi kommer ta del av varandras tankar och känslor för att utöka vår syn på boken.

Syftet är främst att bredda våra läsvanor, motivation till att läsa och söka kunskap.

Malmö - Föreläsning om islamisk världsbild och postmodernism

MALMÖ - Salam alaykum!

SMFR Malmö bjuder in till föreläsning om den islamiska världsbilden och den postmoderna världsordningen med SMFRs lokalavdelningsordförande Mohammed El Habet.

Föreläsning ämnar att väcka en medvetenhet kring olika sekulära ideer och sociala strukturer samt att nå en ökad förståelse för det islamiska perspektivet på livet, moral, beteende, människosynen och samhället.

...

De kommer att drunkna i sina mödrars tårar-Bokcirkel med SMFR Hisingen, andra tillfället

Salam aleykom!

Välkommen till SMFR Hisingens bokcirkel där vi ska börja med att läsa Johannes Anyurus nya bok "De kommer drunkna i sina mödrars tårar".

Under träffarna kommer vi att diskutera och analysera boken utefter satta frågor för att få en djupare förståelse och perspektiv. Vi kommer ta del av varandras tankar och känslor för att utöka vår syn på boken.

Syftet är främst att bredda våra läsvanor, motivation till att läsa och söka kunskap.

Var med på inspirationskväll med generalsekreterare Yasri Khan.

- Presentera dig själv
- diskutera viktiga frågor
- få verktyg
- få inspiration för hur du kan utvecklas och börja bidra till positiva saker.
- ha en trevlig kväll
- få viktiga påminnelser

Rådgivning med SMFR Linköping

Rådgivning

SMFR Linköping anordnar en kväll om hur man ger tips och råd. Men vi ska också se vad som behöver föregå rådgivning. Vad är viktigt att finnas före man ger råd? I vilka situationer är det bättre att undvika att ge råd? Hur ger man råd på ett sätt som gör att mottagaren inte uppfattar råden som krav utan istället känner sig inspirerad som skapar en inre motivation?

Vi bjuder i vanlig ordning på fika.
Varmt välkomna!

Söndag 7 maj kl 18:30-20:00
Linköping
Apotekaregatan 14

ssse.jpgSTOCKHOLM - mellan den 28 april och 1 maj hade den muslimska fredsrörelsen ett ordförandeläger med utbildning för SMFRs samtliga ordföranden där SMFRs ordförandehandbok också lanserades. Det andra ordförandelägret för 2017 kommer att ske i November inshallah.

SMFR Stockholm-#Pantaförsomalia

Assalamo Aleykom!/Hej!

Som de flesta av er vet så råder det just nu en enorm torka i Somalia, vilket har lett till en vattenbrist. Av denna anledning har SMFR Stockholms lokalavdelning lanserat kampanjen "Panta för Somalia".

Kampanjen avslutas den 25e april med ett event där man antingen:
1. Tar med sina pantburkar till eventet
2. Tar med sitt pantkvitto till eventet

Sidor

Prenumerera på RSS - Lokalavdelningar