Samhälle

SMFR skriver tillsammans med trettio andra antirasistiska organisationer på SVT debatt idag via "Koalitionen alla människors lika värde" som är en del av den europeiska kampanjen "Fight Racism Now". 

Vi hoppas att artikeln "Vi kräver ett slut på vardagsrasismen" ska få igång en diskussion om vad staten kan göra för att aktivt motverka rasism liksom underlätta mer för människor med utomeuropeisk bakgrund att kunna öka deras förutsättningar för att snabbare försörja sig själva samt få tag på bostad genom att motverka olika former av strukturella hinder.

Detta är en fortsättning av en kampanj där SMFR tillsammans med Sveriges Muslimska förbund är ute och talar i olika moskéer för att öka kunskap om socialtjänstlagen samt möjligheten att bli jourhemsfamiljer, familjehem och kontaktpersoner

Kampanjen är ett led av SMFR sociala arbete som sköts av förbundsledamoten Kawtar Chibli med ansvar för sociala frågor. Kawtar är utbildad socionom samt KBT (Psykoterapi steg 1) med erfarenhet inom socialt arbete som bland annat skolkurator, familjebehandlare och socialsekreterare.

Fullsatt i Mosken i Göteborg, precis som vid förra seminariet i Mosken i Fittja. 

Socialtjänsten är för många muslimer en viktig fråga förmodligen för att många hört om skräckhistorier inom sina närverk där saker skett väldigt osmidigt. SMFR hoppas på att genom vårt arbete stärka förtroende för svensk socialtjänst genom att bidra till att finna lösningar till olika former av upplevda brister.

Denna gång filmar även tv från Azerbadjan på seminariet. Mycket utländskt intresse i frågan om muslimska familjehem och jourhem.

SMFRs förbundsstyrelseledamot Kawtar Chibli med ansvar för sociala frågor höll en föreläsning om socialt arbete i ett gemensamt evenemang mellan SMFR och Sveriges Muslimska förbund. Kawtar jobbar även som socialsekreterare och utbildar sig till psykoterapeut.

Ett seminarium om socialtjänstens omhändertagande av barn och ungdomar samt vad man kan göra för att bidra till att barnen får det bra även ur t.ex religiös hänsyn när dem befinner sig i socialtjänstens vård - tex genom att ställa upp som jourhems/fosterhemsfamilj.

Förbundsordförande åker denna gång till Umeå Universitet och kommer att föreläsa där tisdagen den 21 Januari kl 12:00  för att att tala om Mänskliga Rättigheter och muslimska minoriteter i Ostasien (främst då om Rohingyas i Burma, Uighurerna i Kina och Patani-Malayerna i Thailand).

Bor du i Göteborg?

SMFRs lokalavdelning - Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa Väst (SMFR väst) arrangerar i samverkan med våra lokala samarbetspartners Kristna freds Göteborg, Svenska Kyrkans Unga i Göteborgs stift, Studieförbundet Bilda, FN-föreningen Göteborg och Interreligiösa centret Martin Luther King dagen.

Det är dags för regeringen att se till att trosutövare får relevant skydd för att kunna utöva sin tro. Det är statens ansvar att se till att demokratiska fri och rättigheter säkerställs – annars kan man inte tala om verklig religionsfrihet. Det skriver Yasri Shamsudin Khan, förbundsordförande Muslimska fredsrörelsen på SvD Debatt.

Ansök till 5 omgången av utbildningen Interkulturell mötesplats

Nu kommer den femte omgången av vår uppskattade utbildning i samarbete med Sigtunastiftelsen och Sigtuna Folkhögskola.

SMFRs vice ordförande Shaimaa Abdelhady deltog i november i en utbildning om hatbrott i Warszawa, Polen.

Utbildningen anordnades av OSCEs ODIHR och syftet med den 3 dagar långa utbildningen är att utbilda utbildare som kan medvetandegöra och informera imamer och andra ledare i det muslimska civilsamhället om hatbrott.

Sidor

Prenumerera på RSS - Samhälle