Samhälle

"Vi kan inte acceptera att lösningen på problemet med klädsel kontra hygien är att underkänna och utestänga en hel grupp kvinnor. Många av oss svenskar är muslimer, vilket gör detta till en framtidsfråga som vi behöver möta.

Muslimska Fredsrörelsen - Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa förbundsordförande Yasri Khan träffar Stefan Löfven på SSUs jubileumsfirande av Ingvar Carlsson.

Assalamo Aleikom / Fredshälsningar,

SMFR Stockholm välkomnar er till en föreläsning av forskaren Tobias Hübinette!

Tobias Hübinette är forskare vid Mångkulturellt centrum och ägnar sig åt frågor som rör ras, vithet och svenskhet i ett svenskt sammanhang

Presentationen kommer bland annat att handla om hur splittrat Sverige är i synen på rasism och antirasism, och om hur de svenska städerna har kommit att bli de kanske mest segregerade i Europa utifrån ras i och hur den svenska arbetsmarknaden har kommit att bli den kanske mest segmenterade i Europa utifrån ras.

”Vi ifrågasätter satsningen på Jas – när det finns akuta hot”
 

Assalamo Aleikom,

Varmt välkommen att utmana dig själv och få kunskaper värda guld på våra onsdagskvällar, jämna veckor. Sker i samverkan med Sensus studieförbund.

Antirasism

Storebror & Storasyster på Sverige-turné

Assalamo Aleikom!

Nu är vi igång med vår stora turné, hoppas du tar chansen oavsett var du bor i landet. Skicka din intresseanmälan till info@muslimerforfred.orgSker i samverkan med Sensus studieförbund.

Välkommen på Ungdomspolitisk valdebatt med muslimska fredsrörelsen under fredsdagarna. Samtliga ungdomspartier utom Sverigedemokraterna har blivit inbjudna att delta.

Nu kommer den sjätte och sista omgången av vår uppskattade utbildning i samarbete med Sigtunastiftelsen och Sigtuna Folkhögskola.

Assalamo Aleikom/Fredshälsningar,

Sidor

Prenumerera på RSS - Samhälle