Samhälle

Assalamo Aleikom! Fredshälsningar!

Salamo aleykom alla glada,

Som det första ordet i Koranen som uppenbarades för profeten Mohammed (frid vare med honom) i kapitel 96 vers 1; "Läs!" inspireras och uppmanas vi som muslimer att studera och söka kunskap. 

Det är viktigt att alla ansvarstagande politiska partier som bryr sig om mänskliga rättigheter tar djupt avstånd från Israels markoffensiv i Palestina och står upp för Palestina i rättvisans namn. Inget politiskt parti som vill ha kvar trovärdighet i sin utrikespolitik bör göra annat än att fördöma Israels ständiga övergrepp mot Palestina.

Sidor

Prenumerera på RSS - Samhälle