Organisation

Nu har SMFRs nya kanslichef jobbat i en hel månad. Så här säger Amir Dabboussi om tjänsten:

Ett inspirerandeProjekt för dig som är 18 år och äldre!

SMFR har precis blivit en medlemsorganisation i SENSUS studieförbund. SMFR blev enhälligt vald den 27 april 2013 på SENSUS förbundsstämma. Beslutet att styrelsen planerade att söka medlemskap i Sensus har tidigare informerats på SMFRs förbundsstämma 2013 där SMFR bland annat bjöd in representanter från Sensus förbundskansli.

Assalamo Aleikom! Fredshälsningar!

Vill du utvecklas i ditt personliga och professionella ledarskap?

Assalamo Aleikom/Fredshälsningar,

SMFR söker informationssekreterare!

Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa söker just nu en informationssekreterare. Ansvarsposten sker på ideell basis och är en del av medlems- och lokalavdelningsutskottets arbete. Vi söker dig som vill vara med att utveckla SMFRs verksamhet och förse våra lokala och nationella grupper med information om SMFRs verksamhet och aktiviteter.

Du som söker:

Salamo aleykom alla glada,

Som det första ordet i Koranen som uppenbarades för profeten Mohammed (frid vare med honom) i kapitel 96 vers 1; "Läs!" inspireras och uppmanas vi som muslimer att studera och söka kunskap. 

SMFR Stockholm har haft sitt årsmöte där Nofa Malla-Mohammedfick ett förnyat förtroende som ordförande att representera SMFR Stockholm för ytterligare ett verksamhetsår. 

Hon har studerat litteratur på Stockholms Universitet och har tidigare haft ett antal uppdrag inom SMFR som aktiv medlem i snart 4 år. Hon har bland annat varit medlemssekreterare (En post som tillsätts av förbundssekreteraren i Organisationsutskottet). 

Vinnare av Great Debaters 2012 Sara Younis (näst till höger) håller i sitt pris, en Surplatta. Hon står tillsammans med Juryn (Mehmet Kaplan och Doreen Månsson) och SMFRs förbundsordförande samt Kanslichef.

Sidor

Prenumerera på RSS - Organisation