Individ

Salamo aleykom alla glada,

Som det första ordet i Koranen som uppenbarades för profeten Mohammed (frid vare med honom) i kapitel 96 vers 1; "Läs!" inspireras och uppmanas vi som muslimer att studera och söka kunskap. 

Sidor

Prenumerera på RSS - Individ