Blog

Lyssna på alla talare som var på manifestationen den 2 januari 2015 i Stockholm.

Mohamed Hashim (Förenade islamiska föreningar i Sverige)Bodor Hashmi (Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa)

Alice Bah Kuhnke kultur- och demokratiminister (MP)

Lonrentz Tovatt (Grön Ungdoma)

Amir Sarsour 

Omar Mustafa (Islamiska Förbundet)

Gina Dirawi

Behrang Miri

Fatima Doubakil (Muslimska mänskliga rättighetskommittén)

Kalle Larsson (Centrum mot rasism)

Ida Drougge riksdagsledamot (M)

Alis Esbati riksdagsledamot (V)

Peter Loov Roos (Kristna fredsrörelsen)

Lena Gelert & Yasin Ahmed (Sensus)

Dror Feiler


Christina Hagner (Kvinna till Kvinna)

Gunilla Moshi (Diakon)